Nicolay Iliev: „Menținerea relațiilor de prietenie dintre Bulgaria și Moldova este condiționată de apropierea istorică, culturală și ortodoxă între țări”. Infotag. 10.07.2009.

281

Interviu exclusiv acordat agenției INFOTAG de către Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Bulgariei în Republica Moldova, Nicolay Iliev

„I”: Domnule Ambasador, cum apreciați relațiile dintre Bulgaria și Republica Moldova și la ce etapă se află acestea?

N.I.: Cu riscul de a nu fi modest, aș spune că relațiile bilaterale pot servi drept model. În domeniul politic relațiile noastre se dezvoltă pe linie ascendentă. Practica de schimb de vizite la nivel înalt a devenit una obișnuită în ultimii ani. În 2006, pentru prima dată Moldova a fost vizitată oficial de ministrul bulgar de externe, Ivailo Kalfin, care este și viceprim-ministru. Vizita de răspuns a ministrului moldovean de externe, Andrei Stratan, a avut loc în anul următor, la 5 februarie, cînd s-au împlinit 15 ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între țările noastre. În februarie 2008 Moldova a fost vizitată pentru prima dată în istoria relațiilor noastre bilaterale de premierul Bulgariei, Serghei Stanișev, iar în decembrie același an prim-ministrul Moldovei, Zinaida Greceanîi, a vizitat la Sofia. În martie 2009, într-o vizită oficială în Moldova a sosit președintele bulgar, Gheorghi Pîrvanov.

„I”: Relațiile dintre cele două state se extind la nivelul ministerelor de resort?

N.I.: În februarie 2009 s-a desfășurat cea de-a V-a sesiune a Comisiei interguvernamentale Bulgaria-Moldova. Atunci a fost semnat un protocol în care sînt planificate anumite măsuri în economie, în sfera socială, cultură, învățămînt.

În timpul vizitei Zinaidei Greceanîi la Sofia a fost semnat un Acord în domeniul asigurării sociale, iar recent au fost coordonate și regulile de aplicare. Tot atunci a fost reînnoit și Protocolul de colaborare între ministerele de învățămînt din ambele țări.

În domeniul cooperării tehnico-științifice s-au desfășurat negocieri în problemele de cercetare cosmică, nanotehnologii și resurse energetice regenerabile. A fost semnat un Protocol de colaborare între Institutul de cercetări cosmice al Academiei de Științe a Bulgariei și Centrul de cercetări cosmice al Academiei de Științe a Moldovei.

În domeniul construcțiilor a fost efectuat un schimb de experiență și de instruire a specialiștilor moldoveni în Bulgaria pe direcția controlului calității construcției drumurilor. Protocolul de colaborare dintre Agenția executivă „Infrastructura rutieră” și Institutul Național de Standardizare și Metrologie a Moldovei de află în proces de elaborare.

În domeniul economiei a fost semnat un Memorandum de cooperare între Agenția executivă de încurajare a întreprinderilor mici și mijlocii din Bulgaria și Organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii din cadrul Ministerului Economiei și Comerțului al Moldovei. Continuă și consultările privind migrația de muncă și cooperarea în domeniul agriculturii.

În aprilie 2008 Moldova a fost acceptată în calitate de observator în Comunitatea Energetică Europeană și participă activ la ședințele acesteia. Se așteaptă ca, după îndeplinirea cerințelor pentru compatibilitatea sistemului energetic moldovean cu cel european, Moldova să devină membru permanent al Comunității chiar pînă la sfîrșitul anului 2009.

„I”: Ce stă la baza relațiilor comercial-economice ale celor două state?

N.I.: Baza relațiilor economice moldo-bulgare o constituie următoarele acorduri: Acordul de colaborare economică (intrat în vigoare la 23.04.2007), Tratatul privind încurajarea și protejarea reciprocă a investițiilor (intrat în vigoare la 11.06.1997), Acordul cu privire la evitarea dublei impozitări a veniturilor și bunurilor (intrat în vigoare la 24.03.1999), Tratatul de cooperare în domeniul turismului, Acordul privind călătoriile reciproce ale cetățenilor (intrat în vigoare la 22.12.2000), Acordul privind transporturile auto internaționale de pasageri și mărfuri, Acordul dintre guvernele Bulgariei, Rusiei, Ucrainei și Moldovei cu privire la colaborarea în domeniul transportului deșeurilor nucleare (ratificat) și multe altele.

„I”: Care este volumul de circulație a mărfurilor între cele două state?

N.I.: Structura rulajului este constantă și pe parcursul acestor ani nu a suferit schimbări esențiale. În ultimii ani circulația mărfurilor între cele două țări înregistrează o creștere pozitivă. Ca exemplu pot fi aduse datele din 2006-2008, cînd soldul acesteia a fost pozitiv pentru Bulgaria.

În 2009, din cauza influenței crizei financiar-economice, se înregistrează o scădere a circulației mărfurilor între Bulgaria și Moldova. În primul trimestru al anului 2009 exportul Bulgariei a constituit circa $10 mil., adică cu 22% mai puțin comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar importul a constituit circa $4 mil. și cu o scădere de 35%.

„I”: Există factori care împiedică dezvoltarea comerțului bilateral?

N.I.: Deocamdată nu există piedici în calea dezvoltării relațiilor comercial-economice dintre Bulgaria și Republica Moldova. Între țări nu există probleme politice și economice controversate și de nerezolvat. Ele se află în bune relații, care contribuie la dezvoltarea cooperării comercial-economice bilaterale. Unicul lucru care ar fi este concurența cu Moldova pe anumite piețe internaționale, de exemplu, pe piața vinurilor.

„I”: Cum apreciază guvernul bulgar înaintarea Moldovei pe calea integrării europene?

N.I.: Bulgaria susține direcția proeuropeană a Moldovei și reformele pe care le desfășoară guvernul. Sîntem convinși că Moldova mereu aparține și a aparținut Europei atît pe plan geografic, cît și pe plan cultural și politic.

Guvernul bulgar salută eforturile Moldovei privind îndeplinirea Planului de acțiuni RM-UE din februarie 2005, care formulează obiectivele strategice de colaborare între ele. Totodată, Bulgaria susține tendința Moldovei spre apropierea de structurile europene și insistența ei asupra unor relații mai profunde, precum și asupra semnării unui nou acord cu UE, mai ambițios. Sperăm că în toamna anului 2009 acest acord își va afla forma definitivă. Desigur, acest lucru presupune multe eforturi din partea Moldovei pentru atingerea criteriilor înalte pe calea aderării la familia europeană. Pe lîngă lucrul enorm în domeniul legislativ, mai trebuie acordată atenție și supremației legilor, perfectării sistemului judecătoresc și libertății presei.

„I”: Cum își împarte Bulgaria experiența cu Moldova în procesul integrării europene?

N.I.: Colaborarea în domeniul integrării europene și euroatlantice este un element important în relațiile dintre țările noastre. Bulgaria este disponibilă să-și împartă experiența și cunoștințele în determinarea relațiilor politice și economice ale UE cu Moldova prin îndeplinirea Memorandumului de colaborare în domeniul integrării europene și în structurile euroatlantice, semnat în 2006 de guvernele ambelor țări. Guvernul bulgar este disponibil să acord ajutor pentru implementarea Directivelor UE. În rezultatul angajamentelor asumate de partea bulgară în timpul vizitei premierului Zinaida Greceanîi în Bulgaria la sfîrșitul anului 2008, pentru studierea experienței bulgare părții moldave i-au fost prezentate materiale informative referitoare la caracterul, obiectivele și procedura de funcționare a programelor de preaderare FAR, ISPA și SAPARD, precum și a „Cadrului național strategic de referință 2007-2013”, care este principalul document strategic pentru mijloacele din Fondurile Structurale și de Coeziune în Bulgaria în perioada corespunzătoare.

„I”: Cîte firme cu capital bulgar sînt înregistrate în Moldova? Ce este atractiv în republică pentru businessul bulgar?

N.I.: În Moldova sînt înregistrate 57 de persoane juridice cu capital bulgar. Acestea sînt concentrate în general în farmaceutică, în sectorul de construcții și în industria de prelucrare.

„I”: Cum se dezvoltă relațiile culturale și științifice dintre comunitatea bulgară moldoveană și Bulgaria?

N.I.: Minoritatea națională bulgară din Moldova reprezintă un pod viu între cele două state. Compatrioții mei locuiesc pe aceste meleaguri de aproximativ 200 de ani. Se întreprind multe lucruri în domeniul învățămîntului, pentru ca tînăra generație să fie instruită în spiritul celor mai bune tradiții ale poporului bulgar, pe care strămoșii lor le-au adus din patria istorică și le-au păstrat pînă în zilele noastre. Se lucrează pe direcția păstrării limbii și predării ei la nivel înalt. De o autoritate tot mai mare se bucură instituțiile de învățămînt din Moldova unde se predă limba bulgară, de exemplu, la școlile din Chișinău, Comrat, Taraclia, Tvardița, Corteni, Cairaclia, Valea Perjei, Parcani, Vladimirovca, Ciobalaccia. În 2004, cu ajutorul Bulgariei și Moldovei, a fost deschisă Universitatea de Stat din Taraclia, care și-a început activitatea, în pofida greutăților obiective. Aceasta a devenit un centru spiritual al comunității etnice bulgare.

Din martie 2009 universitatea poartă numele mitropolitului Grigore Țamblac, iar ceremonia de conferire a numelui s-a desfășurat sub egida președinților celor două state, Gheorghi Pîrvanov și Vladimir Voronin. La universitățile din Chișinău și Comrat se studiază filologia bulgară.

În perioada 1990-2008 circa 1,2 mii de studenți și compatrioții noștri din Moldova și tineri de alte naționalități și au obținut burse bulgare. Sînt diverse și formele de calificare și specializare la studii postuniversitare: în perioada 1988-2008 în Bulgaria au studiat mai bine de 1,9 mii de bulgari etnici, cu precădere profesori și specialiști în domeniul culturii și educației. Tot în aceeași perioadă circa 3 mii de tineri din Moldova și studenți și elevi și au făcut o stagiere pedagogică și lingvistică în centrele noastre universitare. În Moldova lucrează permanent 16 profesori universitari și preuniversitari delegați din Bulgaria.

I”: În opinia Dvs., s-a păstrat legătura istorică dintre poporul Moldovei și al Bulgariei?

N.I.: Răspunsul meu este categoric și DA! Menținerea relațiilor de prietenie strînsă dintre Bulgaria și Moldova a fost și este condiționată de apropierea istorică, culturală și chiar ortodoxă dintre țări. Aș vrea să amintesc că Bulgaria este una din primele țări care la 28 decembrie 1991 a recunoscut independența Republicii Moldova, iar după stabilirea relațiilor diplomatice la 5 februarie 1992, una din primele reprezentanțe diplomatice deschise la Chișinău a fost cea bulgară.

INFOTAG precizează: Potrivit datelor ultimului recensămînt al populație din 2004, pe malul drept al Nistrului 67 019 cetățeni moldoveni s-au declarat etnici bulgari. Numărul bulgarilor de pe malul stîng al Nistrului ajunge la 20 de mii de persoane.