miercuri, martie 20, 2019

Alegerile în perioada războiului hibrid: cazul Moldovei

Provocările de securitate generate de amenințările hibride se află pe agenda de securitate atât în Republica Moldova, cât și la nivel regional, iar în perioada procesului electoral, contextul hibrid a devenit unul real. O abordare necorespunzătoare a Republicii Moldova față de amenințările hibride rusești a creat condiții periculoase în care reducerea măsurilor duce, în cele din urmă, la imposibilitatea de a preveni aceste provocări. Moldova va rămâne într-o zonă numită "gri" pentru o lungă perioadă de timp din cauza neînțelegerii viziunii Rusiei asupra lumii și a utilizării sprijinului Rusiei în jocul politic dublu al concurenților electorali. În cele din urmă, politica internă a țării va depinde mult de felul cum va arăta viitoarea coaliție în Parlament.

Ludmila Nofit: Viziune de ansamblu privind relațiile de cooperare dintre Moldova și Uniunea...

Vectorul european de dezvoltare al Republicii Moldova (RM) este considerat un deziderat fundamental, care reglementează direcția politicii interne și externe a acestei țări, vădit exprimată în programul de guvernare încă din 2013-2014. Un obiectiv ferm promovat, aparent de forțele politice pro-europene, pe de o parte, și respins de către partidele politice pro-ruse, pe de altă parte. Totuși, schimbarea din 2009 a regimului de conducere în Republica Moldova, precum și evoluțiile politice și de securitate în spațiul euro-atlantic și cel internațional, a întărit și mai mult aspirația RM de integrare în familia europeană.

Sorin Șclearuc: Politica externă a Moldovei în perioada post-electorală: promisiuni și realități

 24 februarie 2019,  va constitui o zi crucială pentru Republica Moldova. Cetățenii vor fi invitați la secțiile de votare, unde aceștia își vor alege viitorul, în modul în care fiecare din ei îl conturează.  Cu...

Ludmila Nofit, Coordonatoare de program la APE: Cu cât mai mult lucrurile se schimbă,...

Mass-media din Moldova se confruntă cu o provocare majoră prin faptul că sunt supuse influenței politice, concentrate în mâinile câtorva oligarhi și lipsite de transparență în ceea ce privește proprietatea mass-media. Mulți au sperat...

Editorial de Victoria Bucătaru: Cu cât mai multe căi, cu atât mai puțină euro-integrare

Victoria Bucătaru, directoare executivă, Asociația pentru Politcă Externă Controversa Est-Vest din discursul public al elitelor politce de la Chișinău capătă, în sfârșit, după ani de zile în care ne tot întrebam cum să gestonăm factorul...

Editorial de Victoria Bucătaru: Să revenim (de facto) la ireversibilitatea parcursului european

Victoria Bucătaru, directoarea executvă, Asociația pentru Politica Externă Așa-zisa revoluție twiter din aprilie 2009 și, odată cu ea, eliberarea spiritului democrației i-au permis Republicii Moldova să-și orienteze cursul spre un nou model de dezvoltare, și...

Editorial de Victoria Bucătaru: 27 de ani de tranziției, 27 de ani de incertitudine

Victoria Bucătaru, directoare executvă, Asociația pentru Politcă Externă La 27 de ani de Independență, pe care îi marcăm în acest fnal de august, una dintre cele mai importante întrebări rămâne a fi viabilitatea statului Republica...

Danu Marin: Cultivarea rezilienței informaționale în sectorul mass-media din Moldova

În societățile democratice, mijloacele de informare în masă sunt considerate drept cea de-a patra ramură a puterii, deoarece transmit publicului informații libere și obiective privind aspecte importante din politică, societate și comunități locale. Acestea...

Victor Chirilă, Președintele APE: Aleluia! În sfârșit integrarea europeană este ireversibilă…

Acum două luni, Viceprim-ministrul Iurie Leancă declara pentru Europa Liberă că își propune să credibilizeze procesele de reforme și să asigure ireversibilitatea integrarii europene a R. Moldova. Ei bine, iată că, doar în două luni,...

Victor Chirilă, Președintele APE: Despre identitatea civică comună sau cum să deposedezi R. Moldova...

Partea a III-a: „Finita la Commedia, Maurul și-a făcut datoria, Maurul poate să plece”... Alergând în zigzag prin istorie, efectuând câteva piruete etno-lingvistice, autorii studiului „Consolidarea coeziunii sociale și a unei identități comune în Republica...

Victor Chirilă, Președintele APE: Despre identitatea civică comună sau cum să deposedezi Republica Moldova...

Partea a II-a – Fitness etno-lingvistic La finele unui jogging alert prin istorie, sărind peste ocupația ruso-sovietică a Basarabiei, peste foametea din 1946 - 1947, peste deportările în masă, peste deznaționalizarea moldovenilor/românilor, constatând că relațiile interetnice între...

Victor Chirilă, Președintele APE: Despre identitatea civică comună – sau cum să deposedezi...

Recent, la Chișinău a apărut un pretins studiu întitulat ”Consolidarea coeziunii sociale și a unei identități comune în Republica Moldova”. Scopul declarat al respectivei lucrări, elaborate cu finanțarea Ministerului Afacerilor Externe al Germaniei, este...

Directoarea Executivă APE, Victoria Bucătaru: Educația Mediatică și Provocarea Generată de Știrile False

Moldova, o țară cu trecut sovietic și speranțe într-un viitor european, nu a evitat nicidecum problema știrilor false și a dezinformării. Având în vedere poziția sa geopolitică, Moldova a fost în ultimii câțiva ani...

Președintele APE, Victor Chirilă: Politica externă a R. Moldova – incoerentă, inconsistentă, necredibilă

Potrivit unui înalt reprezentant al actualei guvernări, cu o experiență diplomatică începând din 1981 (deci deloc simplu), în domeniul politicii externe și integrării europene trebuie să se facă mult mai mult. În opinia sa, e...

Prezentarea raportului “Cooperarea dintre societatea civilă și sectorul public: probleme și soluții”

Proiect realizat în comun cu Institutul de Studii de Securitate din Praga (Republica Cehă), Centrul Internațional de Apărare și Securitate (Estonia), Info-centrul de Criza din Kharkiv (Ucraina) și Fundația Georgiană pentru Studii Strategice și...

Monitorul Reformei Sectorului de Securitate, Buletin informativ trimestrial, nr.2, Octombrie 2017

Asociația pentru Politica Externă are onoarea de a prezenta Monitorul Reformei Sectorului de Securitate – un buletin informativ trimestrial, ce are drept scop să monitorizeze procesul de reformă și să sensibilizeze opinia publică în...

Monitorul Reformei Sectorului de Securitate, Buletin informativ trimestrial, nr.1, Iunie 2017

Asociația pentru Politica Externă are onoarea de a prezenta Monitorul Reformei Sectorului de Securitate - un buletin informativ trimestrial, ce are drept scop să monitorizeze procesul de reformă și să sensibilizeze opinia publică în...

Victor Chirilă, Președinte al Asociației pentru Politica Externă: Are R. Moldova nevoie de o...

Recent, Vicepremierul pentru Reintegrare, George Bălan a declarat că, în timpul apropiat, autoritățile de la Chișinău vor face public o viziune comună, a Parlamentului, Guvernului și Președinției, de reglementare a conflictului transnistrean. Această viziune va...

Victor Chirila President of Foreign Policy Association of Moldova: Why Moldova fails?

Synopsis According to the EU, the main challenges of Moldova are the excessive politicization of state institutions, systemic corruption, concentration of media ownership, lack of judiciary independence, the financial sector governance and insufficient investigation into...

De ce R. Moldova eșuează ca stat? Partea I Victor Chirilă, Președinte APE

După aproape 26 de ani de independență și tranziție spre democrație și economie de piață, R. Moldova rămâne cea mai săracă și una dintre cele mai corupte țari din Europa. Peste 40% din cetățenii...