APE organizează în perioada 13-16.01.2010 vizita la Chisinau a dlui Pavel Telicka, ex-Negociator Sef al Cehiei pentru aderarea la UE

97

Asociația pentru Politică Externă (APE) din Moldova realizează proiectul „Republica Moldova-UE: preluarea experienței de integrare europeană a noilor state membre”, implementat cu susținerea financiară a Programului Inițiative Europene a Fundației Soros-Moldova.

În cadrul acestui proiect APE organizează un șir de vizite la Chișinau a foștilor negociatori-șefi cu UE din noile state membre în vederea facilitării ințelegerii și preluării de către Moldova a experienței și bunelor practici acumulate de noii membri în procesul de integrare europeană. Pe parcursul vizitelor invitații europeni își vor impărtași experiența și vor avea schimburi de opinii cu mai multe grupuri-țintă : factori de decizie, diplomați, funcționari ai diverselor structuri guvernamentale, analiști politici, jurnaliști, profesori unversitari, studenți etc.

Următorul expert invitat de APE în cadrul proiectului și care va veni la Chișinău în perioada 13-16 ianuarie 2009 este dl Pavel Telicka, ex-Negociator Șef al Cehiei cu UE, primul Comisar European Ceh în cabinetul Prodi. În acest context, vor fi organizate o serie de înîlniri și discuții cu înalți oficiali, coordonatori europeni din ministere și lideri ai societății civile, formatori de opinie, alți experți naționali în afaceri europene.

Chiar dacă pespectiva europeană a Republicii Moldova încă nu este confirmată formal de către Bruxelles, experiența noilor State Membre, în speță a Cehiei, și personală acumulată în procesul de negocieri cu UE este de maximă relevanță si interes.

Asemenea acțiuni sînt menite să ajute la promovarea unei înțelegeri mai bune a complexității procesului de integrare europeană și calea specifică spre UE si modernizare pe care au urmat-o noile State Membre, în acest caz al Cehiei și va contribui la consolidarea opțiunii europene a Moldovei.

Această vizită este organizată cu suportul Ambasadei Cehiei la Chișinău. Anterior,în cadrul proiectului,APE aorganizat vizitele în Moldova a ex-negociatorilor cu UE din Polonia, România, Ungaria, Letonia, Lituania, Slovacia.