DECLARAȚIE A GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA. Gov.md. 18.05.2010.

119

Procesul de reintegrare a țării, care este un obiectiv prioritar al programului de guvernare, a fost în ultimul timp marcat de acțiuni orientate spre apropierea pozițiilor actorilor implicați pentru relansarea negocierilor în formatul „5+2” și intensificarea măsurilor de întărire a încrederii.

Guvernul Republicii Moldova salută implicarea tot mai activă a partenerilor internaționali în procesul de reglementare a conflictului transnistrean pentru identificarea unei soluții cuprinzătoare și viabile în baza principiului fundamental de respectare a suveranității și a integrității teritoriale a Republicii Moldova.

În acest sens, Guvernul Republicii Moldova apreciază sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru soluționarea problemei transnistrene exprimat în declarația din 17 mai 2010 a Înaltului Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate.

În același context, Guvernul Republicii Moldova a luat act și de Declarația comună din 17 mai 2010 a președinților Federației Ruse și Ucrainei prin care este exprimată voința politică de a contribui în cadrul formatului de negocieri „5+2” la urgentarea reglementării cuprinzătoare și viabile a problemei transnistrene.

Reiterîndu-și voința politică fermă de a promova în mod consecvent măsurile de întărire a încrederii și de sprijinire a populației din regiune, Guvernul Republicii Moldova își exprimă disponibilitatea de a purcede fără întîrziere și fără condiții prealabile la negocieri constructive în formatul „5+2” și se adresează către toate părțile implicate să procedeze în același mod.

Totodată, Guvernul Republicii Moldova, evocînd rolul actualei operațiuni de menținere a păcii în stabilizarea situației după stoparea conflictului armat, se pronunță pentru lansarea consultărilor cu privire la transformarea acesteia într-o misiune civilă multinațională cu mandat internațional. Guvernul Republicii Moldova pledează pentru diminuarea factorului militar în regiune, inclusiv prin retragerea completă a munițiilor care aparțin Federației Ruse și a contingentului militar ce asigură paza acestora.

Guvernul Republicii Moldova mizează în continuare pe sprijinul sincer al tuturor partenerilor internaționali implicați în vederea reglementării cît mai grabnice a conflictului transnistrean cu luarea în considerare a intereselor naționale ale Republicii Moldova, ceea ce va contribui la asigurarea păcii și securității în această parte a Europei.