DECLARAȚIA Guvernului Republicii Moldova cu privire la Memorandumul germano-rus din 5 iunie 2010. Gov.md. 07.06.2010.

126

Guvernul Republicii Moldova salută Memorandumul adoptat la 5 iunie, 2010 de către Cancelarul federal al Germaniei Angela Merkel și Președintele Rusiei Dmitrii Medvedev și își exprimă speranța că angajamentul politic asumat de către liderii celor două țări deschide perspective promițătoare în reglementarea conflictului transnistrean.

Guvernul consideră că actul în cauză se înscrie în contextul intensificării eforturilor întreprinse în vederea soluționării problemei transnistrene. O dovadă elocventă în acest sens o constituie discuțiile purtate de către autoritățile Republicii Moldova cu partenerii internaționali implicați, precum și voința politică exprimată în Declarația Înaltului Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate și Declarația ruso-ucraineană din 17 mai, curent.

Guvernul apreciază, îndeosebi, disponibilitatea conducătorilor Rusiei și Germaniei de a contribui la instituționalizarea dialogului ruso-comunitar pe probleme de politică externă și de securitate, inclusiv vizînd cooperarea în gestionarea conflictelor și a situațiilor de criză, desfășurarea operațiunilor comune civile și militare în acest sens, precum și pentru atingerea unui progres substanțial în identificarea în formatul „5+2” a unei soluții viabile pentru conflictul transnistrean.

Guvernul Republicii Moldova își exprimă interesul de a coopera strîns cu toți actorii internaționali vizați pentru a contribui efectiv la consolidarea principiului indivizibilității securității europene, inclusiv prin depășirea conflictelor regionale, cu respectarea principiilor suveranității și integrității teritoriale a statelor.