Alexandru Baltag: Recenzie la cartea „Managing Global Interdependencies” – Vasile Pușcaș. 18.04.2011.

164

Vasile Pușcaș și negociatorul șef privind aderarea României la Uniunea Europeană, fost ministru pentru Afaceri Europene în Guvernul României (2008 și 2009), este profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și afiliat profesional la board-ul Guvernatorilor al Institutului Universitar Internațional de Studii Europene din Gorizia-Trieste, Italia, la Academia de Științe Politice din New York, la Institutul European din România, la Institutul pentru Diplomație Culturală din Berlin, etc. Este autorul a peste 50 de lucrări din domeniul relațiilor internaționale, negocieri internaționale și integrare europeană. Calitățile de negociator ale lui Vasile Pușcaș, precum și meritele sale în procesul de aderare a României la Uniunea Europeană sunt recunoscute în mediile comunitare, iar în România este considerat cel mai valoros expert în problematica integrării europene.

Cartea „Managing Global Interdependencies” (Gestionarea interdependențelor globale) reprezintă o lucrare în care autorul, prin prisma experienței sale diplomatice și academice, arată la ce etapă de evoluție a ajuns sistemul internațional de state și explică conceptele specifice diplomației internaționale și comunicării internaționale din ziua de azi. Totodată, Vasile Pușcaș abordează aspectul interdependenței globale în combinație cu analiza economicului, politicului, culturalului și socialului.

Lucrarea este structurată pe patru capitole, fiind vorba de Managementul interdependențelor globale, Uniunea Europeană și Interdependența Globală, Managementul regionalizării și globalizării și, respectiv, Cultura, istoria și managementul internațional.

La început autorul pune accent pe dimensiunea economică și financiară a interdependenței globale prin prisma crizei economice globale, restructurării sistemului financiar, cooperării instituționalizate și interguvernamentale și integrării economice la nivel regional. Astfel, domnul Pușcaș ne demonstrează că interdependența globala nu presupune doar nivelul economic, dar a evoluat spre instituționalizare și duce la un management mai bun a colaborării între actorii internaționali și a prevenirii sau soluționării conflictelor. Drept exemplu în acest sens ne este prezentată Uniunea Europeană, în care se arată atât multiplele interdependențe între statele membre la nivel economic, politic, social sau cultural, care a dus la dezvoltarea multilateralismului, cât și aspectul relațiilor inter-regionale, un exemplu servind relațiile ruso-comunitare pe segmentul colaborării energetice. În viziunea autorului, interdependența dintre state a depășit elementul spațiului și ar reprezenta una din principalele caracteristici ai sistemului internațional contemporan, atunci când actorii sau evenimentele, aflându-se în diferite părți ale sistemului, se influențează reciproc. Adică, procesul de globalizare exclude izolarea și impune interacțiunea cu restul lumii.

În continuare, autorul cărții face o paralelă între teoria procesului de integrare europeană și experiența de integrare europeană a României, proces la care a participat direct. Desprindem o descriere a tuturor etapelor de integrare europeană parcurse de România, actorii implicați în acest proces, procesul de negociere și rezultatele obținute. Totodată, autorul analizează care este co-relația între cetățean, participarea democratică și cursul politic al UE, ajungând la concluzia că UE reprezintă o versiune mai mica a globalizării și este apropiată conceptului de democrație cosmopolitană.

În capitolul trei se face o cercetare geopolitică a spațiului mediteranean și a ariei euro-mediteraneene în contextul global. Totodată, autorul analizează securitatea sănătății publice globale în corelație cu stabilitatea economică, politică și demografică, interacțiunea dintre actorii statali și non statali. La final Vasile Pușcaș abordează dimensiunea culturală și istorică a interdependenței globale prin prisma istoriografiei Războiului Rece în contextul geopolitic și geostrategic.

Studiind lucrarea „Managing Global Interdependencies” (Gestionarea interdependențelor globale)”, consider că aceasta este o combinație foarte reușită dintre teoria relațiilor internaționale, globalizării, proceselor integraționiste și experiența diplomatică a autorului, elemente ce se complementează reciproc și construiesc o imagine naturală a diplomației internaționale actuale. Această carte este foarte utilă pentru specialiștii din domeniul politicii externe și diplomației și o recomand masteranzilor și doctoranzilor din domeniul relațiilor internaționale și studii europene.

Alexandru Baltag
Doctorand, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca,
Expert asociat la Asociația pentru Politică Externă din Moldova