Poziția unor membri ai societății civile asupra situației politice din Republica Moldova

109

Cei douăzeci de ani de independență au demonstrat că procesul de edificare a statului Republica Moldova decurge extrem de anevoios și este departe de a fi împlinit. Conflictul transnistrean nesoluționat, goana după cetățenia altor state, exodul cetățenilor sunt doar câteva simptome ale neîmplinirii proiectului de statalitate a Republicii Moldova.

În 2007 Republica Moldova a devenit țară-vecină cu UE, iar în urma alegerilor parlamentare anticipate din 2009 și 2010 a devenit posibilă crearea AIE-1 și AIE-2. Cetățenii Republicii Moldova s-au încadrat în procesele politice din 2009 și 2010 nu de dragul schimbării fețelor, demonstrate la canalele TV, ci dorind o schimbare reală a situației în societate. Această doleanță a cetățeanului este susținută de partenerii noștri pentru dezvoltare, fapt care pentru prima dată a conturat o perspectivă optimistă pentru societatea moldovenească.

Spre regret, astăzi suntem martori ai procesului de adâncire a crizei politice în Republica Moldova pe fundalul demoralizării și creșterii tensiunilor interne în societate. Clasa politică din Republica Moldova, reprezentată de partidele parlamentare, se dovedește a fi incapabilă să aleagă Președintele Republicii Moldova, asigurând pe această cale condițiile minime pentru o guvernare eficientă și stabilă. În consecință, Republica Moldova se află în pragul falimentului total al așteptărilor legate de parteneriatul cu UE.

Obligația constituțională de a alege Președintele revine tuturor membrilor Parlamentului. Situația alarmantă este cauzată de iresponsabilitatea totală a partidelor parlamentare, care au transformat problema alegerii șefului statului într-un târg rușinos, bazat pe concurența orgoliilor și intereselor obscure. Constatăm, în special după depășirea problemei cvorumului de participare la alegerea șefului statului, că responsabilitatea politică principală pentru acest eșec îi revine AIE în ansamblu, care nu a reușit să propună un candidat acceptabil pentru această funcție.

Ideea de modificare a Constituției Republicii Moldova printr-un referendum, în baza unor principii nepopulare în societate, și diametral opuse celor propuse pentru referendumul constituțional din 5 septembrie 2010, este prea riscantă, și nu garantează depășirea crizei politice actuale. Eventualul eșec al unui asemenea referendum va constitui o lovitură gravă la adresa statalității Republicii Moldova, va compromite noțiunile de democrație și orice perspectivă europeană pentru generația actuală.
Considerăm, că criza politică actuală urmează a fi depășită prin separarea problemei alegerii Președintelui țării de problema reformei constituționale. Eventualul referendum în circumstanțele actuale va agrava instabilitatea instituțiilor democratice și va periclita fundamentul constituțional al țării.

Considerând că actuala criză politică necesită realizarea urgentă a următoarelor acțiuni, noi, membrii societății civile, cerem:
1.Reluarea procesului de alegere a șefului statului, inițiat la 20 octombrie 2011 și întrerupt contrar principiilor statului de drept;
2.Revenirea la ideea de modificare a Constituției în Parlamentul Republicii Moldova, în condițiile stabilității politice asigurate după alegerea Președintelui țării;
3. Organizarea urgentă a unei mese rotunde publice, cu participarea partidelor parlamentare și a reprezentanților societății civile pentru discutarea criteriilor și a candidaților la funcția de Președinte; procesul de desemnare a candidaților trebuie să devină unul deschis, cu implicarea cât mai largă a cetățenilor Republicii Moldova;
4.Organizarea dezbaterilor publice între eventualii candidați, pentru ca cel mai puternic să fie desemnat și propus spre votare de către Parlament;
5.Deputații din Parlamentul Republicii Moldova să-și asume angajamentul moral de a renunța la practicile destructive de comportament, în special – la boicotarea alegerii Președintelui țării, așa cum prevede Hotărîrea Curții Constituționale din 20.09.2011;
6.Partidele parlamentare să răspundă inițiativelor cetățenești în vederea depășirii crizei politice și morale, devenite o amenințare reală pentru viitorul nostru comun.

Chișinău
20 ianuarie 2012

Semnatarii:
1.Dr. Arcadie Barbaroșie
2.Dr. Igor Boțan
3.Dr. Viorel Cibotaru
4.Oazu Nantoi
5.Revenco Eugen
6.Dr. Andrievschii Vitalii
7.Dr. Alexandru Solcan