Declarație a reprezentanţilor societăţii civile cu privire la angajamentele asumate de către Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, la Moscova

122

Declarație a reprezentanţilor societăţii civile cu privire la angajamentele asumate de către Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, la Moscova

Pe 17-18 ianuarie, în timp ce s-a aflat într-o vizită oficială la Moscova, Igor Dodon, Preşedintele Republicii Moldova, a făcut o serie de declarații condamnabile, care sunt în conflict cu prevederile constituţionale, de natură să se suprascrie intereselor naţionale, să adâncească diviziunea socială și să pună în pericol securitatea economică din ţaraă și să deterioreze serios imaginea Republicii Moldova ca partener responsabil. De asemenea, aceste declarații creează tensiuni în relaţiile noastre cu toţi ceilalţi parteneri strategici de ţară, în special cu UE, România şi Ucraina.

În acest context, noi, semnatarii acestei Declarații, dezaprobăm vehement angajamentele luate public la Moscova de către Igor Dodon, Președintele Republicii Moldova și anume: de a anula Acordul de Asociere semnat de Republica Moldova cu UE; de a semna un Memorandum de cooperare cu Uniunea Eurasiatică în sensul obținerii statutului de asociere, de a recunoaște/asuma datoria regiunii transnistrene de 6 miliarde USD pentru consumul de gaz natural din Rusia, precum și angajamentul implicit de resuscitare a Memorandumului Kozak de federalizare a Republicii Moldova.

De asemenea, condamnăm declarațiile iresponsabile făcute de Igor Dodon cu referire la statele vecine, România și Ucraina, care pun la îndoială integritatea lor teritorială.

În opinia noastră, respectivele angajamente și declarații depășesc atribuțiile legale ale Președintelui, încălcând flagrant prevederile constituționale. Votul alegătorilor obținut de Igor Dodon în recentele alegeri prezidențiale nu-i conferă acestuia dreptul de a devia de la prevederile constituționale, care stipulează clar că doar Parlamentul aprobă direcțiile principale ale politicii interne şi externe a statului, iar Guvernul asigură realizarea politicii interne şi externe. Totodată, astfel de decizii nu pot fi luate fără consultarea largă a opiniei publice într-un proces democratic și transparent.

Astfel, Șeful statului este obligat de legea supremă să promoveze interesele naționale ale Republicii Moldova în strictă conformitate cu prioritățile naționale ale politicii interne și externe. Or, se știe, că integrarea europeană al Republicii Moldova este obiectiv național asumat și nicidecum nu a fost și nu este un obiectiv impus și promovat de un individ, un singur partid sau coaliție parlamentară.

De la semnarea, la 28 noiembrie 1994, a Acordului de Parteneriat şi Cooperare (APC) cu UE și până la semnarea, la 27 iunie 2014, a Acordului de Asociere cu UE, Parlamentele, guvernele și președinții aleși, societatea civilă și opinia publică au pledat continuu pentru acest deziderat. Acest efort îndelungat a fost salutat și este susținut și de majoritatea parlamentară și Guvern, de principalii parteneri de dezvoltare ai Republicii Moldova precum și de Ucraina, iar beneficiarii direcți sunt cetățenii și diverse ramuri ale economiei naționale.

Nerespectarea prevederilor constituționale în materie de politică externă de către Șeful statului compromite efortul reformării statului dar și eforturile unei întregi generații de a apropia Republica Moldova de familia europeană, așa cum au procedat și procedează toți vecinii noștri, precum și proiectele importante în derulare cu instituțiile europene și partenerii de dezvoltare. Neglijarea normelor constituționale în acest sens constituie un grav pericol pentru țară, motiv pentru care facem apel către Igor Dodon să se conformeze neîntârziat atribuțiilor sale constituționale.

Totodată, ne exprimăm profunda indignare ca Șeful statului, Igor Dodon, în calitatea sa de garant al suveranităţii, independenţei naţionale, al unităţii şi integrității statului, a omis să ceară Președintelui rus Vladimir Putin respectarea drepturilor omului în stânga Nistrului, retragerea imediată, necondiționată și deplină a trupelor ruse care staționează ilegal pe teritoriul Republicii Moldova.

Federația Rusă este un partener important, iar normalizarea relațiilor Republicii Moldova cu această țară este o necesitate obiectivă. Cu toate acestea, considerăm inacceptabil ca dezvoltarea relațiilor moldo-ruse să se producă în detrimentul celorlalte parteneriate absolut vitale pentru Moldova și sacrificând interesele noastre naționale.

Atragem atenția opinii publice că o eventuală denunțare a Acordului de Asociere va perturba grav relațiile politice, economice și comerciale cu UE și va avea ca efect reducerea semnificativă a investițiilor europene, precum și suspendarea asistenței financiare acordată de UE prin diverse instrumente. De asemenea, Republica Moldova va fi suspendată de la mai multe programe ale UE de cercetare, inovație, educație, cultură, etc., iar regimul liberalizat de vize cu UE va fi, fără îndoială, revizuit. Pagubele economice cauzate de suspendarea Acordului de Asociere se vor ridica, pe termen scurt, la sute de milioane de EUR, iar mii de cetățeni moldoveni își vor pierde locurile de muncă.

În același timp, soluționarea conflictului din regiunea transnistreană prin federalizarea Republicii Moldova în temeiul principiilor Memorandum Kozak, respins irevocabil de societate și autoritățile țării în 2003, va submina fundamentele statului Republica Moldova consfințite în Declarația de Independență și Constituție, va deraia pentru totdeauna procesul de integrare europeană a țării și nu poate fi decizia unei singure persoane sau a unor forțe politice fără consultarea opiniei publice.

Pentru a preveni un atare scenariu, chemăm toate forțele politice responsabile, societatea civilă și mass media din Republica Moldova să ia atitudine față de politica promovată de noul Președinte al Republicii Moldova în domeniul politicii externe și cel al reglementării transnistrene, prin care încearcă să deturneze atenția societății de la adevăratele priorități și probleme ale țării, și anume: corupția rampantă, sfidarea constantă a legii și Constituției, impunitatea și iresponsabilitatea clasei politice, erodarea statului de drept, frauda bancară, sărăcia continuă a populației și exodul masiv din țară.

De asemenea, facem apel către Parlamentul Republicii Moldova să ia atitudine și să dezaprobe fără echivoc angajamentele ilegale luate de Igor Dodon la Moscova.

În final, reamintim lui Igor Dodon că cetățenii l-au votat în funcția de Șef al statului nu pentru a încălca Constituția, nu pentru a federaliza Republica Moldova, nu pentru a deteriora relațiile cu vecinii, nu pentru a aprofunda sărăcia populației, nu pentru a diviza societatea, nu pentru a pune în pericol securitatea economică a țării, ci pentru a cere o investigație internaționala deplină a fraudei bancare; pentru a respinge candidații compromiși la funcții de judecători; pentru a elibera procuratura de influența politică; pentru a nu permite punerea pe spatele cetățenilor a miliardului furat; pentru a distruge sistemul oligarhic care a pus stăpânire totală pe stat, etc..

Declarația noastră este deschisă pentru semnare tuturor reprezentanților societății civile.

Chișinău, 19 ianuarie 2017

Semnatari:

1. Victor Chirilă, Președinte APE
2. Victoria Bucătaru, Director Executiv APE
3. Vasile Nedelciuc, Membru APE
4. Ion Sturza, Membru APE
5. Eugen Carpov, Membru APE
6. Arcadie Barbăroșie, Membru APE
7. Valeriu Gheorghiu, Membru APE
8. Igor Munteanu, Director Executiv, IDIS Viitorul
9. Ion Guzun, Consilier juridic, Centrul de Reforme Juridice din Moldova
10. Valentin Ciubotaru, Director Executiv, NGO BIOS
11. Petru Botnaru, Director Executiv, NGO „Terra-1530
12. Ioana Bobina, Asociația Femeilor pentru Protecția Mediului și Dezvoltarea Sustenabilă
13. Sorin Mereacre, Președinte, Fundația Est – Europeană
14. Leonid Litra, Institutul de Politica Mondiala, Kiev
15. Lilia Carasciuc, Director Executiv, Transparency International -Moldova
16. Iulian Groza, Director Executiv, Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE)
17. Ion Manoli, Director Executiv, Promo-Lex
18. Petru Culeac, Director al Programului Buna Guvernare al Fundației Soros Moldova
19. Mihai Roșcovan, Președinte BCI
20. Catinca Mardarovici, Directoare Executiva, CPF-50/50
21. Vladislav Gribincea, Presedinte, Centrul de Resurse Juridice din Moldova
22. Iordanca-Rodca Iordanov, Director Executiv, EcoContact
23. Ana Revenco, Președinte, Centrul International pentru protecția și promovarea drepturilor femeii „La Strada”
24. Ludmila Popovici, Executive Director, RCTV Memoria
25. Dumitru Drumea, Ecos
26. Angela Chicu, Președinte, Asociația Femeilor Profesioniste și de Afaceri din Moldova
27. Artur Nebunu, Director Executiv, Centrul de Consultanta Ecologica Cahul.
28. Gabriela Ojog, Fundația pentru dezvoltare
29. Sorina Macrinici, consilier juridic, Centrul de Resurse Juridice din Moldova
30. Ina Coseru, Centrul National de Mediu
31. Viorel Soltan, Centrul Pentru Politici si Analize in Sănătate
32. Petru Macovei, Director Executiv, API
33. Adrian Lupusor, Director Executiv, Expert-Grup
34. Georgeta Mincu, Vicedirector, Centrul de Dezvoltare si Management
35. Vitalie Ponomariov, Asociația pentru Combaterea Izolării Informaționale ECOU
36. Anatol Tăranu, Membru APE
37. Alecu Reniță, Mișcarea Ecologistă din Moldova
38. Petru Macovei, Director Executiv, Asociația Presei Independente (API)
39. Tatiana Marin, Mișcarea Ecologista Stefan Voda
40. Georgeta Mincu, Vice-director, Centrul pentru Dezvoltare și Management
41. Pavel GRECU, Expert, Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)
42. Nadin Gogu, Centrul pentru Jurnalism Independent
43. Asociaţia pentru Democraţie Participativă “ADEPT”
44. Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)