Ludmila Nofit: Viziune de ansamblu privind relațiile de cooperare dintre Moldova și Uniunea Europeană după semnarea Acordului de Asociere

394

Vectorul european de dezvoltare al Republicii Moldova (RM) este considerat un deziderat fundamental, care reglementează direcția politicii interne și externe a acestei țări, vădit exprimată în programul de guvernare încă din 2013-2014. Un obiectiv ferm promovat, aparent de forțele politice pro-europene, pe de o parte, și respins de către partidele politice pro-ruse, pe de altă parte. Totuși, schimbarea din 2009 a regimului de conducere în Republica Moldova, precum și evoluțiile politice și de securitate în spațiul euro-atlantic și cel internațional, a întărit și mai mult aspirația RM de integrare în familia europeană.

Articol complet versiunea română: https://old.proeuropa.md/md/index.php?newsid=135

Articol complet versiunea rusă: https://old.proeuropa.md/index.php?newsid=433