Asociația pentru Politica Externă anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de coordonator de program

214

A.O. ”Asociația pentru Politica Externă” (APE) anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de coordonator de program, care să asigure implementarea cu succes a activităților organizației.

Condiții de angajare: contract de muncă individual cu termen de probă de 3 luni, cu implicare full-time.

Atribuții și responsabilități:

 • Exercitarea atribuțiilor sale de serviciu în conformitate cu ordinea existentă în APE și legislația Republicii Moldova în vigoare;
 • Organizarea rațională a activității sale conform planului de activitate al APE;
 • Elaborarea calitativă a materialelor și prezentarea lor în termenii stabiliți;
 • Coordonarea corespondenței APE;
 • Dezvoltarea și menținerea comunicării cu partenerii, donatorii și alți actori relevanți pentru APE;
 • Mediatizarea activităților și proiectelor în conformitate cu obiectivele APE;
 • Identificarea propunerilor de finanțare și comunicarea cu instituțiile donatoare;
 • Elaborarea propunerilor de proiect (cercetare și instruire în domeniul: integrare europeană, securitate/conflictologie, dezvoltarea societății civile, politică externă, drepturile omului);
 • Coordonarea și monitorizarea corectitudinii dosarelor de proiect în perioada de elaborare și depunere cu membrii echipei și instituțiile donatoare;
 • Atragerea și organizarea activităților cercetătorilor și experților asociați conform termenilor de referință a proiectelor APE;
 • Menținerea unei baze de date a proiectelor și dosarelor de aplicare ale APE;
 • Implicarea în activități de implementare a proiectelor și organizare de evenimente în dependență de proiectele în derulare;
 • Participarea în cadrul vizitelor în teritoriu în scopul realizării activităților proiectelor în derulare;
 • Participarea la evenimentele publice organizate în cadrul proiectelor APE, cât și în afara acestora, care au tangențe cu obiectivele APE.

Cerințe față de cantidat/ă:

 • Studii superioare în științe sociale precum: științe politice, relații internaționale, drept, jurnalism, economie sau alte domenii relevante;
 • Experiență profesională, cel puțin 3 ani, în cadrul organizațiilor neguvernamentale şi/sau organizațiilor donatoare naționale/internaționale inclusiv în managementul proiectelor va constitui un avantaj;
 • Cunoașterea politicilor și strategiilor naționale în materie de politică externă și integrare europeană;
 • Cunoașterea mediului asociativ din Moldova și a cadrului legislativ general care reglementează activitatea ONG-urilor;
 • Capacitate de a învăța rapid – demonstrată prin experiență de muncă sau alte activități relevante;
 • Cunoașterea bună a limbilor română, rusă și engleză;
 • Utilizarea bună a calculatorului (MS Office, Internet);
 • Abilități de utilizare a rețelelor de socializare în scopul diseminării informației și promovării activităților și a produselor APE;
 • Capacitatea de a lucra independent și în echipă;
 • Gestionarea corectă și eficientă a timpului;
 • Manifestă responsabilitate, flexibilitate;
 • Motivație de a însuși noi abilități.

Pentru depunerea dosarului este necesar de:

 • CV-ul actualizat, cu indicarea a 2 persoane de referință și datele de contact ale acestora;
 • O scrisoare de motivare (maxim o 1 pagină).

Dosarul completat va fi expediat pe adresa electronică liudanofit@yahoo.com cu subiectul „Coordonator de program APE”. Termenul limită pentru depunerea dosarului: 28 iunie, ora 18.00.

Pentru informații suplimentare, contactează: Asociația pentru Politica Externă APE, str. A.Șciusev 64, Chișinău MD-2012, Republica Moldova. Tel. +373 22 21 09 86, www.ape.md.