Asociaţia pentru Politica Externă anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de asistent/ă de proiect

316

A.O. ”Asociaţia pentru Politica Externă” (APE) anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de asistent/ă de proiect, contribuind la buna implementare a proiectelor în derulare.

Condiții de angajare: contract de muncă individual cu termen de probă de 3 luni, cu implicare part-time.

Atribuții și responsabilități:

 • asigură sprijinul de ordin tehnic, logistic și administrativ în activitățile curente ale proiectului, coordonarea activităților partenerilor implicați în proiect, în conformitate cu condițiile contractuale;
 • elaborează și menține documente/dosare, creează și menține diverse baze de date;
 • contribuie la elaborarea și distribuirea materialelor informative și de vizibilitate cu privire la proiectele implementate de APE;
 • participă la evenimentele publice organizate în cadrul proiectelor;
 • participă la recrutarea și selecția grupului de beneficiari în proiecte;
 • menține comunicarea cu beneficiarii proiectelor și cu partenerii;
 • asigură circulația informației în cadrul proiectului;
 • organizează documentația pentru desfășurarea proiectului și o arhivează corespunzător;
 • expediază corespondența produsă de coordonatorii de proiecte, prin poștă sau electronic, după caz;
 • redactează scrisori sau răspunsuri la scrisori;
 • asigură relațiile cu prestatorii de servicii;
 • manifestă disponibilitate să participe în cadrul vizitelor în teritoriu în scopul realizării activităților proiectului;
 • alte atribuții legate de buna desfășurare și implementare a proiectelor.

Cerințe față de cantidat/ă:

 • studii superioare în științe sociale precum: științe politice, relații internaționale, drept, jurnalism, economie sau alte domenii relevante;
 • capacitate de a învăța rapid – demonstrată prin experiență de muncă sau alte activități relevante;
 • experiența de muncă în cadrul organizațiilor neguvernamentale şi/sau organizațiilor donatoare naționale/internaționale va constitui un avantaj;
 • cunoașterea bună a limbilor română, rusă și engleză;
 • utilizarea bună a calculatorului (MS Office, Internet);
 • cunoașterea mediului asociativ din Moldova și a cadrului legislativ general care reglementează activitatea ONG-urilor;
 • abilități de utilizare a rețelelor de socializare în scopul diseminării informației și promovării activităților și a produselor APE;
 • abilități de lucru independent și în echipă.

Pentru depunerea dosarului este necesar:

 • CV-ul actualizat, cu indicarea a 2 persoane de referință și datele lor de contact;
 • O scrisoare de motivare (maxim o 1 pagină).

Dosarul completat va fi expediat pe adresa electronică liudanofit@yahoo.com cu subiectul „Asistent de proiect APE”. Termenul limită pentru depunerea dosarului: 29 iulie, ora 18.00.

Pentru informații suplimentare, contactează: Asociația pentru Politica Externă APE, str. A.Șciusev 64, Chișinău MD-2012, Republica Moldova, tel. +373 22 21 09 86, www.ape.md