A.O. ”Asociația pentru Politica Externă” (APE) anunță concurs pentru angajarea unui(ei) contabil(ă)

86

A.O. ”Asociația pentru Politica Externă” (APE) anunță concurs pentru angajarea unui(ei) contabil(ă) pentru o perioadă determinată, în cadrul proiectului ”Eastern Partnership Security Forum (Georgia, Moldova Ukraine)”, finanțat de Fundația Konrad Adenauer și implementat de APE.

Responsabilitățile de bază:
– asigurarea efectuării plăților bancare pentru contractarea experților, prestatorilor de servicii, alte operațiuni bancare;
– elaborarea și prezentarea rapoartelor financiare privind implementarea proiectului;
– coordonarea aspectelor financiare cu reprezentanții oficiului KAS din Chișinău, precum și prezentarea documentelor corespunzătoare proiectului în original.

Cerințe față de cantidat/ă:
– studii superioare în domeniul economic;
– experiența de muncă în contabilitate minim 2 ani, activitatea în cadrul organizațiilor neguvernamentale şi/sau organizațiilor donatoare naționale/internaționale va constitui un avantaj;
– cunoștințe solide ale Codului Fiscal și despre standardele contabile din Republica Moldova;
– utilizarea avansată a calculatorului (MS Office, Internet) și programelor specializate de evidență contabilă;
– cunoașterea avansată a limbilor română și rusă, limba engleză va constitui un
avantaj;
– cunoașterea mediului asociativ din Moldova și a cadrului legislativ general care reglementează activitatea ONG-urilor;
– abilități de lucru independent și în echipă.
Pentru depunerea dosarului este necesar de:
– CV-ul actualizat, cu indicarea a 2 persoane de referință și datele de contact ale acestora;
– Oferta financiară semnată de candidat.

Dosarul completat va fi expediat pe adresa electronică office@ape.md cu subiectul – Contabil_Proiect securitate. Termenul limită pentru depunerea dosarului: 28 mai, ora 17.00.