A.O. ”Asociația pentru Politica Externă” (APE) anunță concurs pentru angajarea unui manager de proiect

165

A.O. ”Asociația pentru Politica Externă” (APE) anunță concurs pentru angajarea unui manager de proiect pentru o perioadă determinată, în vederea coordonării proiectului ”Eastern Partnership Security Forum (Georgia, Moldova Ukraine)”, finanțat de Fundația Konrad Adenauer și implementat de APE.

 

Responsabilitățile de bază:

 • identificarea și contractarea prestatorilor de servicii pentru crearea și administrarea unui portal web;
 • identificarea și contractarea experților din Republica Moldova, Georgia și Ucraina pentru elaborarea lucrărilor analitice în domeniul securității;
 • coordonarea și monitorizarea procesului de elaborare a studiilor menționate;
 • asigurarea publicării studiilor realizate de către experții contractați și monitorizarea procesului;
 • asigurarea organizării unui forum online dedicat securității în regiunea Parteneriatului Estic;
 • elaborarea și prezentarea raportului narativ intermediar și final privind implementarea proiectului;
 • coordonarea aspectelor aferente implementării proiectului cu reprezentanții oficiului KAS din Chișinău.

 

Cerințe față de cantidat/ă:

 • studii superioare în științe sociale precum: științe politice, relații internaționale, drept, jurnalism, economie sau alte domenii relevante;
 • capacitate de a învăța rapid – demonstrată prin experiență de muncă sau alte activități relevante;
 • experiența de muncă în cadrul organizațiilor neguvernamentale şi/sau organizațiilor donatoare naționale/internaționale va constitui un avantaj;
 • cunoașterea avansată a limbilor română, rusă și engleză;
 • utilizarea avansată a calculatorului (MS Office, Internet);
 • cunoașterea mediului asociativ din Moldova și a cadrului legislativ general care reglementează activitatea ONG-urilor;
 • abilități de utilizare a rețelelor de socializare în scopul diseminării informației și promovării activităților și a produselor APE;
 • abilități de lucru independent și în echipă.

Pentru depunerea dosarului este necesar de:

 • CV-ul actualizat, cu indicarea a 2 persoane de referință și datele de contact ale acestora;
 • Oferta financiară semnată de candidat.

 

Dosarul completat va fi expediat pe adresa electronică office@ape.md cu subiectul „Manager de proiect”. Termenul limită pentru depunerea dosarului: 30 iunie, ora 17.00.