A.O. ”Asociația pentru Politica Externă” (APE) anunță prelungirea concursului pentru angajarea unui manager de proiect

191

A.O. ”Asociația pentru Politica Externă” (APE) anunță prelungirea concursului pentru angajarea unui manager de proiect pentru o perioadă determinată, în vederea coordonării proiectului ”Eastern Partnership Security Forum (Georgia, Moldova Ukraine)”, finanțat de Fundația Konrad Adenauer și implementat de APE.

 

Responsabilitățile de bază:

 • identificarea și contractarea prestatorilor de servicii pentru crearea și administrarea unui portal web;
 • identificarea și contractarea experților din Republica Moldova, Georgia și Ucraina pentru elaborarea lucrărilor analitice în domeniul securității;
 • coordonarea și monitorizarea procesului de elaborare a studiilor menționate;
 • asigurarea publicării studiilor realizate de către experții contractați și monitorizarea procesului;
 • asigurarea organizării unui forum online dedicat securității în regiunea Parteneriatului Estic;
 • elaborarea și prezentarea raportului narativ intermediar și final privind implementarea proiectului;
 • coordonarea aspectelor aferente implementării proiectului cu reprezentanții oficiului KAS din Chișinău.

 

Cerințe față de cantidat/ă:

 • studii superioare în științe sociale precum: științe politice, relații internaționale, drept, jurnalism, economie sau alte domenii relevante;
 • capacitate de a învăța rapid – demonstrată prin experiență de muncă sau alte activități relevante;
 • experiența de muncă în cadrul organizațiilor neguvernamentale şi/sau organizațiilor donatoare naționale/internaționale va constitui un avantaj;
 • cunoașterea avansată a limbilor română, rusă și engleză;
 • utilizarea avansată a calculatorului (MS Office, Internet);
 • cunoașterea mediului asociativ din Moldova și a cadrului legislativ general care reglementează activitatea ONG-urilor;
 • abilități de utilizare a rețelelor de socializare în scopul diseminării informației și promovării activităților și a produselor APE;
 • abilități de lucru independent și în echipă.

Pentru depunerea dosarului este necesar de:

 • CV-ul actualizat, cu indicarea a 2 persoane de referință și datele de contact ale acestora;
 • Oferta financiară semnată de candidat.

 

Dosarul completat va fi expediat pe adresa electronică office@ape.md cu subiectul „Manager de proiect”. Termenul limită pentru depunerea dosarului: 9 iulie, ora 17.00.