În data de 25 noiembrie 2021 a avut loc evenimentul de totalizare a rezultatelor Proiectului „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”.

În cadrul evenimentului au fost prezentate reușitele proiectelor implementate în diverse regiuni ale Republicii Moldova. Pe întreaga durată a sa, Proiectul Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova și-a propus să susțină organizațiile societății civile în activitatea lor de promovare a principiilor Bunei Guvernări. Scopul Proiectului este de a contribui la dezvoltarea societății civile de nivel local din Republica Moldova care promovează și monitorizează transparența și responsabilitatea instituțiilor publice, inclusiv în implementarea Acordului de Asociere RM-UE.

Amintim că APE este unul dintre partenerii regionali al acestui program de grant, fiind responsabilă de regiunea Centru a țării. Astfel, pe parcursul celor trei ani s-au reușit obținerea următoarelor rezultate:

  • În regiunea Centru au fost 30 de proiecte implementate (7 inițiative civice, 19 proiecte regionale și 4 proiecte naționale), și 26 de organizații finanțate;
  • Cca 800 mii Euro constituie valoarea totală a proiectelor finanțate în regiunea Centru – (Apelul I – circa 500 mii Euro; Apelul II – circa 300 mii Euro);
  • Activitățile proiectelor s-au desfășurat în cca 100 de localități (raion, comună, sat);
  • Au fost peste 500 de beneficiari direcți/indirecți;
  • Grupuri-țintă: OSC-le locale și regionale, reprezentanții APL-lor de nivelul I și II, tinerii, persoanele în etate și alte categorii social-vulnerabile, instituțiile de învățământ, locuitorii comunităților.

Acțiunile implementate de către beneficiarii din regiunea Centru au fost diverse, acoperind mai multe domenii de intervenție. Printre altele, au fost elaborate diferite documente strategice: de ex. Ghidul de educație Ecologică și a programului de implicare civică Patrula ECO, Rapoarte de calitate a mediului și Planurilor de acțiune locală pentru mediu pentru com. Boșcana, s. Coșernița, s.Jevreni, s.Onițcani, or. Sîngera; Manualul de contractare a serviciilor sociale; Strategiile de incluziune socială pe termen mediu (2021-2025) pentru r. Fălești și Călărași etc. Dezvoltarea unor programe de capacitare a OSC-lor locale, care a oferit posibilitatea interconexiunii și dezvoltării unei rețele a societății civile într-un anumit domeniu. Elaborarea și aplicarea strategiilor și instrumentelor moderne de comunicare și vizibilitate, desfășurarea campaniilor de informare și sensibilizare a publicului larg, cum ar fi problema incluziunii și accesibilității persoanelor cu dizabilități, dar și acțiuni de advocacy, de ex. asigurarea accesului în clădirile publice din raioanele Fălești, Călărași și Cahul etc., sunt doar câteva exemple de acțiuni implementate în cadrul programului de grant.

Proiectul în cauză a oferit un sprijin valoros cetățenilor Republicii Moldova, contribuind la consolidarea capacităților instituționale ale OSC-lor locale și regionale, sporirea participării civice în procesele decizionale la nivel local, inclusiv monitorizarea participativă privind transparența deciziilor elaborate și aprobate de APL, elaborarea și executarea bugetelor locale, participarea la ședințele APL-lor, identificarea soluțiilor pentru problemele comunitare etc.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS), care în perioada anilor 2019-2021 a oferit granturi în valoare de circa 3 milioane de euro Organizațiilor Societății Civile, care își desfășoară activitatea în afara orașului Chișinău.