Webinar: Problemele actuale ale gestionării crizei refugiaților: soluții și recomandări pentru reziliența activă a Republicii Moldova

74

În data de 8 februarie a avut loc webinarul nr. 6 din cadrul proiectului „Contribuția societății civile la combaterea noilor amenințări hibride ca răspuns la afluxul de refugiați: abordarea rezilienței active a Republicii Moldova”, care s-a referit la problemele actuale ale gestionării crizei refugiaților: soluții și recomandări pentru reziliența activă a Republicii Moldova.

Subiectul a fost discutat de către Natalia Stercul, Directoarea Executivă APE, Vitalie Guțu, co-fondator Zona de Securitate, Dumitru Pelin, Director General Nord News și Igor Guseinov, Expert în cadrul Centrului European „Pro-Europa” din Comrat.

În cadrul webinarului, participanții evenimentului au enunțat principalele concluzii și recomandări cu privire la gestionarea crizei refugiaților ucraineni pe mai multe filiere. Acestea s-au referit, spre exemplu la colectarea datelor statitstice veridice cu privire la numărul de refugiați din regiunea transnistreană sau la aspecte ce țin de incluziunea economică și socială, carențele sistemului birocratic prin care trec refugiații, aspecte ale ecologizării spațiului media ș.a. Un alt moment important l-a constituit ideea intensificării comunicării între diferite instituții ale statului, organizațiile societății civile și mass-media.

Acest webinar a fost realizat în cadrul proiectului „Contribuția societății civile la combaterea noilor amenințări hibride ca răspuns la afluxul de refugiați: abordarea rezilienței active a Republicii Moldova” implementat de către APE în parteneriat cu Nord News, Centrul European „Pro-Europa” din Comrat și Zona de Securitate, finanțat printr-un grant al Institutului pentru Raportare despre Război și Pace (IWPR) cu suportul Guvernului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.