BRAINSTORMING APE

157

8 august, Asociația pentru Politica Externă a organizat primul eveniment din cadrul proiectului „Consolidarea angajamentului societății civile în protecția securității naționale sub noile amenințări hibride: provocări, oportunități și decizii-cheie”, implementat cu sprijinul Guvernului Regatului Unit și al Institute for War and Peace Reporting. Brainstorming-ul a reunit parteneri din regiunile nordice, centrale și sudice ale țării, și anume Nord News, Centrul Pro-Europe din Comrat și Zona de Securitate. Printre invitați s-au numărat și reprezentanți ai societății civile preocupați de probleme de securitate, reprezentanți ai instituțiilor de stat, jurnaliști și membri ai comunității academice.

Primul panel al discuției s-a axat pe problema securității naționale a Republicii Moldova, în cadrul căreia partenerii au avut posibilitatea de a-și împărtăși opiniile cu privire la principalele provocări care se resimt în diferite regiuni ale țării. Aceștia au atras atenția asupra problemelor create de instabilitatea politică, volatilitatea energetică, influența dăunătoare a propagandei și manipularea opiniei publice, precum și lipsa unei comunicări eficiente între societatea civilă și instituțiile statului din diferite regiuni. Cu toate acestea, a fost reiterată și deschiderea spre colaborare între organizațiile neguvernamentale din Chișinău și cele din nordul și sudul țării în domenii de interes.

Panelul 2 s-a axat pe mecanismele de influență ale societății civile asupra menținerii securității naționale a Republicii Moldova. În cadrul discuțiilor a fost abordat subiectul impactului războiului din Ucraina asupra solidarității societății civile din Moldova, precum și principalele provocări pentru securitatea țării. În plus, invitații au dezbătut soluții optime pentru reducerea impactului crizei energetice, dar au evidențiat și rolul din ce în ce mai important al femeilor în dezvoltarea politicilor de securitate și în gestionarea conflictelor. Participanții au concluzionat că problema securității naționale este un subiect care rămâne actual în condițiile intensificării instrumentelor de război hibrid în țară, iar dialogul constant și comunicarea între reprezentanții societății civile din diferite regiuni ale țării sunt extrem de importante pentru creșterea capacităților de reziliență.

Brainstorming este organizat în cadrul proiectului „Consolidarea angajamentului societății civile în protecția securității naționale sub noile amenințări hibride: provocări, oportunități și decizii-cheie” implementat de către APE în parteneriat cu Nord News, Centrul European „Pro-Europa” din Comrat și Zona de Securitate, finanțat printr-un grant al Institutului pentru Raportare despre Război și Pace (IWPR) cu suportul Guvernului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.