Asociația pentru Politica Externă (APE) a organizat, la 23 februarie, o masă rotundă de totalizare a rezultatelor din cadrul proiectului “Consolidarea angajamentului societății civile în protecția securității naționale sub noile amenințări hibride”. Tema mesei rotunde a fost “Probleme actuale ale securității naționale a Republicii Moldova: soluții cheie pentru reziliența societală”, în cadrul căreia au fost puse în discuție astfel de subiecte ca principalele amenințări la adresa securității naționale a Republicii Moldova, dialogul și colaborarea dintre societatea civilă și instituțiile statului în vederea sporirii rezilienței societale, soluții eficiente pentru contracararea amenințărilor hibride și consolidarea securității statului. Participanții au conchis rolul important al dialogului dintre diverși actori implicați în protecția securității naționale și au salutat inițiativele de colaborare în vederea sporirii rezilienței societale pentru contracararea amenințărilor hibride.

La eveniment au participat reprezentanții Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Energiei, Centrului Național Anticorupție, Inspectoratului General al Poliției, Inspectoratului Național de Probațiune, Inspectoratului Național de Investigații, Serviciului Grăniceri; Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice; Promo-LEX;  Oficiului Consiliului Europei la Chisinau.

Asociația pentru Politica Externă (APE) aduce sincere mulțumiri reprezentanților instituțiilor statului, societății civile, mass mediei și mediului academic pentru că au fost alături de noi pe parcursul desfășurării activităților proiectului și suntem convinși că parteneriatele fortificate în urma acestor evenimente vor fi valorificate și în viitor.

Masa Rotundă este organizată în cadrul proiectului BREN: „Consolidarea angajamentului societății civile în protecția securității naționale sub noile amenințări hibride” implementat de către APE în parteneriat cu Nord News, Centrul European „Pro-Europa” din Comrat și Zona de Securitate, finanțat printr-un grant al Institutului pentru Raportare despre Război și Pace (IWPR) cu suportul Biroului pentru Afaceri Externe, Commonwealth și Dezvoltare al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (FCDO).