Pe data de 24 mai 2024, a avut loc conferința teoretico practică cu genericul „Liderismul feminin și viitorul Moldovei în era schimbării”, în cadrul proiectului SPERANȚA – Școala tinerelor femei lidere de pe ambele maluri ale Nistrului, care a întrunit reprezentanții instituțiilor guvernamentale, societății civile, experți și mediul academic. În cadrul conferinței au fost abordate probleme legate de activismul politic și liderismul femeilor, emanciparea femeilor și democrația funcțională, reprezentanța femeilor în procesul de luare a deciziilor la nivel local, național și internațional.

Primul panel de discuții a fost dedicat liderismului femeilor, de pe ambele maluri ale Nistrului. Cuvântul de deschidere i-a aparținul Dr. Alla Roșca, doctor în științe politice, inițiatoarea și  coordonatoarea proiectului  SPERANȚA, care a evidențiat în principal implicarea femeilor în viața socială și economică a țării, care este o premisă importantă pentru prosperarea societății și a făcut o prezentare privind rolul conducerii femeilor în lumea modernă.

Din partea Asociației pentru Politica Externă, organizația care implementează proiectul, un cuvânt de salut a fost adresat de către directoarea executivă a organizației, doamna Natalia Stercul, doctor în științe politice, conferențiar universitar. D-ei s-a axatat în discurs pe liderismul și activismul politic, precum și participarea femeilor în viața politică și socială, în contextul integrării europene a Republicii Moldova și implicarea femeior în acest proces.

Din partea Biroului politici de reintegrare, reprezentantă a fost D-na Oleana Chindîbaliuc, șef secție proiecte de asistență, care a subliniat implicarea femeilor lidere de pe ambele maluri ale Nistrului în instituțiile publice și de stat. D-na Chindîbaliuc, a notat că emanciparea femeilor se bazează pe democrația funcțională, la fel vociferând un mesaj către toate femeile lider din stânga Nistrului, cel de-a elimina barierele de comunicare și depășirea obstacolelor artificiale în scopul unei interacțiuni eficiente.

Al doilea panel a fost deschis de către Dr. Otilia Dandara, vice rector USM, doctor habilitat în științele educației, care a aduc o prezentare atractivă cu tematica „Educație și ocuparea forței de muncă. Abordarea prin prisma genului”, în care a aduc statistici curioase referitoare la implicarea femeilor în mediul academic și combaterea stereotipurilor referitoare la specialitățile, considerate în societate drept „rezervate pentru genul masculin”, oferind și experiențe personale.

Reprezentantul din cadrul Ministerului Apărării al Republicii Moldova, D-nul Sorin Babără, Ofițer principal, direcția politici de dezvoltare și resurse umane, prin discursul prezentat, susține ferm implicarea femeilor în domeniul securității și apărării, menționând că includerea femeilor în procesele de menținere a păcii este crucială, iar toate acestea demonstrează un grad sporit de maturitate democratică.

În calitate de invitat special, Dr. Magda Țepoi, profesor asociat la Universitatea Al. I. Cuza din Iași, România, a surprins sala cu o sesiune teoretico-practică. D-ei a adus în atenția publicului impactul coaching-ului, vorbind despre inteligența pozitivă.

O parte specială a evenimentului a constituit-o decernarea diplomelor de absolvire a Școlii SPERANȚA. Cu această ocazie, oferim sincere felicitări tuturor absolvenților Școlii și mult succes în realizarea obiectivelor propuse!

DISTRIBUIȚI
Articolul precedentBuletin lunar, Aprilie 2024
Articolul următorBuletin lunar, Mai 2024