Comunicat de Presă APE: Concluziile Consiliului UE cu privire la Republica Moldova din 25 octombrie: mesaje pertinente pentru politicienii moldoveni. Victor Chirilă, 03.11.2010

154

Concluziile Consiliului UE cu privire la Republica Moldova din 25 octombrie reprezintă, fără îndoială, un succes politico-diplomatic important obținut de țara noastră în dezvoltarea relațiilor sale cu UE. Prin acest document Consiliul UE la nivel de Miniștri de Externe a reconfirmat aspirațiile europene ale Republicii Moldova și a acordat o notă pozitivă progreselor înregistrate pe parcursul acestui an în domeniul extinderii și aprofundării parteneriatului cu UE.

Miniștrii de Externe ai UE au evidențiat, în particular, progresele obținute de Chișinău în procesul de negociere a Acordului de Asociere cu UE, lansarea dialogului de liberalizare a regimului de vize cu UE, ratificarea Statului de la Roma a Curții Penale Internaționale, eforturile depuse de autoritățile țării pentru a implementa reformele structurale, precum și angajarea constructivă a Republicii Moldova în contextul soluționării problemei transnistrene.

Totodată, Concluziile Consiliul UE din 25 octombrie conțin o serie de mesaje pertinente pentru clasa politică moldovenească, în special pentru partidele politice de care, în mare parte, depinde acum viitorul Republicii Moldova, astfel:

1.Consiliul UE a accentuat necesitatea continuării reformelor care să ajute țara noastră să facă față importantelor sfidări în domeniul consolidării democrației și statului de drept, îmbunătățirii climatului investițional, armonizarea legislativă cu standardele UE în toate domeniile Planului de Acțiuni, combaterea corupției și crimei organizate și reducerea sărăciei.

2.A fost reafirmată decizia fermă a UE de a continua să aprofundeze relațiile cu țara noastră și să acorde asistență tehnică și financiară necesară pentru a ne ajuta să implementăm reformele asumate. Trebuie să remarcăm aici că nu este deloc întâmplător că Miniștrii de Externe ai UE au făcut o conexiune subtilă, dar, în același timp, directă între disponibilitatea UE de a acorda asistență tehnico-financiară substanțială și procesul de reforme din Republica Moldova.

3.Comisia Europeană a fost invitată de Consiliul UE să pregătească directivele pentru negocierea zonei de comerț liber aprofundat și comprehensiv cu UE ca parte integrantă a Acordului de Asociere. Însă, lansarea negocierilor propriu zise va avea loc de îndată ce condițiile necesare vor fi satisfăcute.

4.Liberalizarea regimului de vize cu UE rămâne în continuare o perspectivă de lungă durată, lucru confirmat și de Concluziile Consiliului UE cu privire la Parteneriatul Estic din 25 octombrie.

5.Comisia Europeană a fost invitată să elaboreze proiectul planului de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize cu UE, în conformitate cu paragrafele 8 și 9 ale Concluziilor Consiliului UE cu privire la Parteneriatul Estic din 25 octombrie. Conform paragrafelor menționate viitorul plan de acțiuni va fi implementat în doua etape și va conține două seturi de indicatori de referință (benchmarks): 1) indicatori preliminari (legislația și planificare); 2) indicatori privind implementarea concretă, eficientă și sustenabilă a unor masuri relevante.

6.Lansarea etapei operaționale a dialogului privind liberalizarea regimului de vize cu UE va avea loc de îndată ce vor fi întrunite condițiile potrivite (as soon as appropriate) și o formulare ambiguă ce lasă loc pentru interpretări.

Concluzii APE:
La reuniunea sa din 25 octombrie, Consiliul UE la nivel de Miniștri de Externe a trasat principalele obiective de care Comisia Europeană, Consiliul UE, precum și viitoarele Președinții ale UE – Ungaria și Polonia, se vor conduce în relațiile cu Republica Moldova pe parcursul anului 2011. Acestea obiective sunt:

1) asocierea politică și integrarea economică cu UE;
2) lansarea etapei operaționale a dialogului privind liberalizarea regimului de vize cu UE, care rămâne deocamdată o perspectivă pe termen lung;
3) începerea negocierilor asupra zonei de comerț liber aprofundat și comprehensiv cu UE ca parte integrantă a Acordului de Asociere.

Obiectivele UE nu satisfac întru totul așteptările autorităților de la Chișinăului care doresc să obțină în anul viitor o perspectivă clară de integrare politică în UE și să liberalizeze regimul de vize cu UE până la sfârșitul anului 2012.

În condițiile actuale de instabilitate politică și a lipsei unui parteneriat solid pentru integrarea Republicii Moldova în UE între principalele partide politice, așteptările autorităților actuale sunt ambițioase și, într-o anumită măsură, hazardate. De asemenea, așteptările Chișinăului par să diminueze impactul problemelor economice, sociale și migraționale asupra disponibilității mai multor state importante ale UE de a continua procesul de extindere și liberalizare a regimului de vize cu statele din Europa de Est.

În viziunea APE, agenda ambițioasă de integrare europeană a Republicii Moldova are șanse reale de reușită, dacă aceasta nu va fi transformată într-un exercițiu de PR politic sau într-un poligon de competiție sau/și confruntare politică între partidele politice aflate la guvernare sau în opoziție și, în special, dacă principalele partide politice vor reedita într-o formă și cu o substanța actualizată Parteneriatul Strategic pentru Integrarea Republicii Moldova în UE.
Numai un astfel de parteneriat poate impulsiona cu adevărat procesul de reforme interne necesare pentru a determina UE să aplice pe deplin în raport cu noi criteriul abordării diferențiate, acordându-ne, în cele din urmă, o perspectivă europeană clar definită.