Declarație privind situația politică de după alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010

79

Organizațiile obștești semnatare urmăresc cu îngrijorare demararea controversată a procesului de constituire a viitoarei Alianțe de guvernare în Republica Moldova. Considerăm că o posibilă Alianță care nu corespunde doleanțelor majorității alegătorilor va comporta riscuri serioase legate de revenirea la o formulă de guvernare învechită, care nu corespunde demersului de integrare europeană a Republicii Moldova.

În acest context, solicităm partidelor membre ale Alianței pentru Integrare Europeană care au acces în Parlament și PLDM, PDM și PL și urgentarea procesului de negocieri, sporirea gradului de transparență a consultărilor purtate de aceste partide și o disponibilitate majoră în acceptarea compromisurilor. Dorim să atenționăm Alianța pentru Integrare Europeană că numărul mai mare de mandate obținute în alegerile din 28 noiembrie 2010 se datorează în primul rînd unei voințe clar exprimate a alegătorilor din Republica Moldova privind continuarea reformelor politice și economice începute în iulie 2009. Guvernarea AIE a demonstrat pe parcursul unui an angajamentul sincer și consecvent pentru apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană, aplicarea unor standarde ridicate ale democrației și edificarea unui stat de drept veritabil. Acest lucru nu putea fi realizat fără concursul tuturor forțelor politice care au acces în parlament.

Crearea unei eventuale alianțe care ar lăsa să se înțeleagă că ar fi fost constituită din exterior, pe pragul unei ambasade străine, ar compromite întreaga statalitate și independență moldovenească, și riscă să polarizeze mai tare societatea moldovenească.

Organizațiile semnatare fac apel în favoarea continuării liniilor de reforme democratice începute anul trecut, și cheamă actorii implicați să continue discuțiile lansate pe data de 8 decembrie 2010 în vederea realizării aspirațiilor societății moldovenești de a avansa pe calea integrării europene.

Semnatari:

1. Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul”
2. Asociația pentru Politică Externă
3. Fundația Moldo-Lituaniană, „Centrul de Studii al Integrării Europene”
4. Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului
5. Centrul „Acces-Info”
6. Transparency International și Moldova
7. Asociația Ziariștilor Economiști
8. Comitetul pentru Libertatea Presei
9. Mișcarea Ecologistă din Moldova
10. Centrul de Resurse Juridice
11. Cristina Pereteatcu, jurist
12. Agenția pentru Dezvoltare Regională – Habitat
13. Vanu Jereghi, jurist
14. Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova
15. Vasile Cantarji, sociolog
16. Ion Nicorici, jurnalist

Pentru a subsemna la prezenta declarație, expediați un email la laura.bohantov@viitorul.org