Consiliul de Cooperare UE-Republica Moldova, a treisprezecea reuniune, Bruxelles, 5 mai 2011

135

Textul Comunicatului de Presa poate fi descarcat accesand linkul: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/121875.pdf