(VIDEO)Club de Presă al APE despre bilanțul a doi ani de activitate a Republicii Moldova în cadrul Parteneriatului Estic. Info-Prim Neo. 06.05.2011.

129