Danu Marin: Politica de Securitate și Apărare Comună a Uniunii Europene: implicații pentru Republica Moldova. OSIFE/APE

483

Asociația pentru Politica Externă are onoarea de a prezenta studiul de politici publice „Politica de Securitate și Apărare Comună a Uniunii Europene: implicații pentru Republica Moldova”.

Studiul analizează cooperarea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană în dimensiunea de securitate și apărare într-un nou mediu de securitate. În acest context, în iunie 2016, a fost publicată Strategia Globala a Uniunii Europene (EUGS), care conturează provocările de bază în domeniul securității și stabilește, drept unul dintre obiectivele sale strategice, stabilizarea țărilor aflate în vecinătatea UE. O atenție deosebită în cadrul Strategiei a fost acordată Politicii de Securitate și Apărare Comună (PSAC), care urmează să promoveze o nouă formulă de cooperarea și să dezvolte capacitățile țărilor partenere. Republica Moldova, de asemenea, s-a angajat într-un proces comprehensiv de reformă a sectorului de securitate, ce are scopul de a aprofunda parteneriatele strategice, de a dezvolta noi politici de securitate și de a îmbunătăți capacitățile de management al crizelor. Aceste premise constituie o fereastră de oportunitate pentru a consolida și a extinde parteneriatul RM-UE pe dimensiunea PSAC. În acest context, studiul de față explorează două opțiuni. Prima opțiune examinează posibilitatea de a solicita lansarea unei misiuni PSAC în Republica Moldova – pe lângă faptul că ar extinde prezența UE în țara noastră, această misiune ar oferi Republicii Moldova șansa de a dezvolta reziliența societală și de stat prin promovarea reformelor și dezvoltarea capacităților instituționale. A doua opțiune vizează participarea Republicii Moldova în misiunile și operațiunile PSAC – contribuții prin care țara noastră și-ar putea restabili credibilitatea externă și aprofunda parteneriatul cu Uniunea Europeană pe dimensiunea de securitate și de apărare.

Acest studiu a fost realizat în cadrul programului „Think Tank Young Professional Development Program” prin asistența oferită de „Open Society Initiative for Europe”. Opiniile exprimate în acest studiu aparţin autorului şi nu reflectă neapărat poziţia sau viziunile Asociației pentru Politica Externă sau ale Fundației „Open Society Initiative for Europe”.

Studiu-PSAC 2017 06 28

Extragehttp://www.ape.md/wp-content/uploads/2017/06/Studiu-PSAC-2017-06-28-redact.pdf