Buletin lunar, Decembrie, 2017

121

TEMELE EDIȚIEI:
1. A cincea ediție a Forumului anual de Dezbateri privind Integrarea Europeană a Republicii Moldova
2. Evaluarea gradului de implementare a Acordului de Asociere și a angajamentelor asumate de Chișinău față de partenerii de dezvoltare.
3. Rolul societății civile în parcursul european al Republicii Moldova

Newsletter APE_FES_2017_11_RO