Dumitru Mînzărari și Victoria Bucătaru: Soluționarea conflictului transnistrean la cel de-al 25-lea an de impas: Cauze, obstacole și soluții posibile.

815

Dumitru MÎNZĂRARI, expert asociat APE și doctorand în științe politice la Universitatea Michigan-Ann Arbor și Victoria BUCĂTARU, directoare executivă a APE.

Volumul cercetărilor academice și celor de politici privind conflictele înghețate în arealul post-sovietic, în general, și vizând conflictul transnistrean, în special, nu ne copleșește prin diversitatea sa. De fapt, aceasta relevă o abordare foarte conformistă și nu prea iscoditoare, identificând declanșatorului conflictului ce derivă din neînțelegerile interetnice.[1] Chiar dacă în ultimii ani dezbaterea politică din Vest s-a deplasat (cel puțin din perspectiva discursului) de la o explicare a conflictului pur etnic spre conflictul “politic”, fundamentarea logică mai este încă bazată pe presupunerea confruntărilor etnice. Chiar și faptul că majoritatea intervențiilor de politici, precum ar fi abordările de negociere și proiectele de soluționare a conflictului încă mai implică elementul de “edificare a încrederii”, aceasta confirmă înrădăcinarea asumpției “conflictului etnic”. Mai mult ca atât, este surprinzător că agresiunea rusească în Ucraina (Crimeea și Donbas) nu a dus la schimbarea percepției date. De exemplu, un influent centru analitic european a menționat recent, că “anexarea Crimeii și războiul din Donbas reprezintă primul caz în care Rusia a instigat activ la conflicte secesioniste”.

Lucrarea dată urmează să argumenteze și să demonstreze că mecanismul conflictelor din Ucraina și Moldova este surprinzător de similar, ambele conflicte fiind conduse de dinamica unui război hibrid. Aceasta va avansa spre concluzia logică precum că procesul negocierilor, cât și soluțiile concepute nu trebuie să se ghideze de premiza conflictului etnic.

Această lucrare a fost elaborată în cadrul proiectului: “Verifcarea realității în Moldova – vizita de studiu în Moldova al Congresmenilor SUA în 2017” și ”Promovarea Măsurilor de Întărire a Încrederii și Cooperarea Sectorială între Moldova și Regiunea Transnistreană” susținute fnanciar de Te Black Sea Trust for Regional Cooperation. Opiniile exprimate în această lucrare sunt cele ale autorilor și nu reflectă neapărat viziunile Te Black Sea Trust for Regional Cooperation sau cele ale Asociației pentru Politica Externă din Moldova.

TRN_2018.22.03. RO (2)

Extragehttp://www.ape.md/wp-content/uploads/2018/03/TRN_2018.22.03.-RO-2.pdf