Asociația Obștească “Asociația pentru Politica Externă” organizează concurs de angajare pentru poziția de Fundraising manager.

309

A.O.  Asociația pentru Politica Externă (APE) este una dintre principalele „think tank – uri” din Moldova pe domeniul politicii externe care îşi propune să susţină procesul de europenizare, integrare în Uniunea Europeană şi soluţionare a problematicii transnistrene. Asociaţia a fost înfiinţată în toamna anului 2003 de către un grup de experţi bine cunoscuţi, personalităţi publice şi foști oficiali şi diplomaţi de rang înalt care au decis, în acest fel, să contribuie prin intermediul expertizei şi experienţei lor la o analiză cuprinzătoare a opţiunilor de politică externă a Republicii Moldova precum şi la formularea unei politici externe eficiente.

Managerul responsabil pentru fundraising va fi responsabil/lă de identificarea propunerilor de finanțare, pregătirea aplicațiilor, coordonarea activităților cu donatorii și beneficiarii, coordonarea  informațiilor cu membrii echipei APE.

Sarcinile de bază:

 • Identificarea propunerilor de finanțare și comunicarea cu instituțiile donatoare;
 • Elaborarea propunerilor de proiect (cercetare și instruire în domeniul: integrare europeană, securitate/conflictologie, dezvoltarea societății civile, politică externă, drepturile omului);
 • Coordonarea și monitorizarea corectitudinii dosarelor de proiect în perioada de elaborare și depunere cu membrii echipei și instituțiile donatoare;
 • Atragerea și organizarea activităților cercetătorilor și experților asociați conform termenilor de referință a proiectelor APE;
 • Menținerea unei baze de date a proiectelor și dosarelor de aplicare ale APE;
 • Implicarea în activități de implementare a proiectelor și organizare de evenimente în dependență de proiectele în derulare existente.

 

Condiții de angajare: contract de muncă individual cu termen de probă de 3 luni, cu implicare part-time.

Responsabilitățile de bază:

 • Exercitarea atribuțiilor sale de serviciu în conformitate cu ordinea existență în APE și legislația Republicii Moldova în vigoare;
 • Organizarea rațională a activității sale conform planului de activitate al APE;
 • Calitatea materialelor elaborate și prezentarea lor în termenii stabiliți;
 • Consultarea suficientă a actorilor implicați;
 • Mediatizarea activităților și proiectelor, evitând a se aduce prejudicii intereselor, obiectivelor și activităților APE;
 • Sporirea continuă a competenței sale profesionale.

Cerințe:

 • Studii superioare, masterat în drept internațional sau european, relații internaționale, politic europene, management economic sau echivalent;
 • Experiență profesională de minimum 5 ani și activitate de management a proiectelor și fundraising de cel puțin 3 ani;
 • Cunoașterea politicilor și strategiilor naționale în materie de politică externă și integrare europeană;
 • Cunoașterea fluentă a limbii Române și Engleză (cunoașterea unei alte limbi străine reprezintă un avantaj);
 • Aptitudini clare de operare a calculatorului: Word, Excel, PowerPoint.

Persoanele interesate de poziție sunt invitate să depună următoarele documente:

 1. Curriculum Vitae
 2. Scrisoare de motivare
 3. Oferta financiară
 4. O scrisoare de referință/recomandare (opțional)

Dosarul de aplicare poate fi expediat până pe data de  25 iunie 2018, ora 18:00, la adresele de email: office@ape.md și victoria.bucataru@ape.md, în atenția dnei Victoria Bucătaru, Directoarea Executivă A.O. Asociația pentru Politica Externă.

Pentru detalii adiționale puteți să ne contactați la numărul de telefon: (022) 21 09 86.