A.O. ”Asociația pentru Politica Externă” (APE) anunță concurs de contractare a prestatorilor de servicii de design și machetare (2 persoane)

242

A.O. ”Asociația pentru Politica Externă” (APE) anunță concurs de contractare a prestatorilor de servicii de design și machetare (2 persoane), pentru o perioadă determinată în cadrul proiectului ”Eastern Partnership Security Forum (Georgia, Moldova Ukraine)”, finanțat de Fundația Konrad Adenauer și implementat de APE.

Cerințe față de cantidat/ă:

  • Competență și abilități de utilizare a programelor specializate în design și machetare pentru o serie de materiale analitice elaborate în cadrul proiectului;
  • Creativitate și originalitate în crearea conceptelor de design;
  • Experiență relevantă în domeniu;
  • Disponibilitatea de a lucra în echipă, precum și în termeni restrânși va constitui un avantaj.

Pentru depunerea dosarului este necesar de:

  • CV-ul actualizat în una dintre limbile: română sau engleză;
  • Oferta financiară semnată de candidat(ă).

Dosarul completat va fi expediat pe adresa electronică office@ape.md cu subiectul „Servicii design și machetare”. Termenul limită pentru depunerea dosarului: 15 septembrie, ora 17.00.