A.O. ”Asociația pentru Politica Externă” (APE) anunță concurs pentru angajarea unui(ei) expert(e) pentru o perioadă determinată pentru prestarea serviciilor de editare

215

A.O. ”Asociația pentru Politica Externă” (APE) anunță concurs pentru angajarea unui(ei) expert(e) pentru o perioadă determinată pentru prestarea serviciilor de editare, în cadrul proiectului ”Eastern Partnership Security Forum (Georgia, Moldova Ukraine)”, finanțat de Fundația Konrad Adenauer și implementat de APE.

Responsabilitățile de bază:

– editarea materialelor analitice elaborate în limba engleză, pe subiecte de securitate privind Republica Moldova, Georgia și Ucraina.

Cerințe față de candidat/ă:

– studii superioare în domeniu (facultatea de litere etc.);

– alternativ, studiile superioare în domeniul relațiilor internaționale sau științe politice și existența publicațiilor (articole, studii, analize etc.) în domeniu, elaborate în limba engleză, vor fi luate în considerare;

– cunoașterea avansată a limbii engleze (nivelul C2). La solicitare, trebuie prezentat certificatul internațional de cunoaștere a limbii engleze (TOEFL, IELTS, Cambridge English Qualifications etc.);

– atenție la detalii și abilități de scriere în limba engleză;

– experiența de muncă minim 1 an;

– activitatea în cadrul organizațiilor neguvernamentale şi/sau organizațiilor donatoare naționale/internaționale va constitui un avantaj;

– utilizarea avansată a calculatorului (MS Office, Internet);

– abilități de lucru independent și în echipă;

– disponibilitatea de a lucra în termeni restrânși.

Pentru depunerea dosarului este necesar de:

– CV-ul actualizat, cu indicarea a 2 persoane de referință și datele de contact ale acestora;

– Oferta financiară semnată de candidat.

Dosarul completat va fi expediat pe adresa electronică office@ape.md cu subiectul – Expert_Editare_Proiect securitate. Termenul limită pentru depunerea dosarului: 15 septembrie, ora 17.00.