Asociația pentru Politica Externă (APE) a organizat o altă consultare publică la data de 20 octombrie. Tema discuției s-a axat pe dezinformare ca factor destabilizator al securității naționale, fiind analizate principalele provocări și perspective de combatere. Au fost dezbătute tehnicile de dezinformare întâlnite în spațiul informațional al țării, în special în regiunile din nord și Găgăuzia, și impactul lor asupra percepției opiniei publice a principalelor evoluții din țară. De asemenea, participanții s-au expus asupra necesității promovării alfabetizării media pentru a spori reziliența statului în fața amenințărilor hibride. APE aduce mulțumiri reprezentanților Misiunii de Parteneriat UE în Moldova, ASIST, Nord News și Pro-Europa Comrat pentru participarea la o discuție prodigioasă.

Consultarea publică este organizată în cadrul proiectului „Consolidarea angajamentului societății civile în protecția securității naționale sub noile amenințări hibride” implementat de către APE în parteneriat cu Nord News, Centrul European „Pro-Europa” din Comrat și Zona de Securitate, finanțat printr-un grant al Institutului pentru Raportare despre Război și Pace (IWPR) cu suportul Biroului pentru relații Externe, Commonwealth și Dezvoltare (FCDO).