Acord între Guvernul Republicii Moldova și Guernul României privind Micul Trafic de Frontieră. MAEIE.

93
1055155_md_acordmicultraf