Asociația pentru Politică Externă invită studenții, masteranzii și doctoranzii de pe ambele maluri ale Nistrului să aplice pentru deplasarea într-o vizită de studiu la Consiliul Permanent al OSCE (Februarie 2011).

94

Asociația pentru Politică Externă invită studenții, masteranzii și doctoranzii de pe ambele maluri ale Nistrului (Specialitatea: Relații Internaționale, Științe Politice, Drept, Jurnalism, Sociologie, Istorie) să aplice pentru deplasarea într-o vizită de studiu la Consiliul Permanent al OSCE (februarie 2011). Vizita de studiu are loc în cadrul Programului „Youth Bridging Across Nistru River” implementat de către Asociația pentru Politică Externă cu suportul Ambasadei Lituaniei în R. Moldova. Toate cheltuielile legate de transport, cazare, mâncare și organizarevor fiacoperite de către organizatori.

Pentru a participa la desfășurarea proiectului, candidații trebuie sa corespundă următoarelor criterii:

Să fie studenți, masteranzi și doctoranzi de pe ambele maluri ale Nistrului (Specialitatea: Relații Internaționale, Științe Politice, Drept, Jurnalism, Sociologie, Istorie);

Să cunoască bine limba engleză;

Să dea dovadă de spirit de responsabilitate pe tot parcursul proiectului;

Să fie activi pe parcursul activităților desfășurate în cadrul vizitei de studiu;

Să prezinte la timp dosarul de aplicare precum și celelalte documente necesare pentru buna desfășurare a vizitei la Viena.

Procedura de Aplicare:

Eseu de aproximativ 2-3 pagini pe tema „Viitorul R. Moldova într-o Europă Liberă și Unită” în limba engleză sau rusă;

Curriculum vitae (fotografie inclusă);

Copia ultimei diplome de studii;

Certificat de cunoaștere a limbii engleze (recomandabil).

Vă rugăm să expediați dosarul pe adresa: office@ape.md sau victoria.boian@ape.md până pe data de 15 octombrie 2010.

Persoana de Contact: Victoria Boian, tel: 068310103, 210986; email: victoria.boian@ape.md