Anunț — Concurs public pentru elaborarea studiului ”Atragerea investițiilor străine directe în R. Moldova: analiza impedimentelor”

68

Asociația pentru Politica ExternăExternă anunță concurs public pentru elaborarea a șase materiale analitice în următoarele domenii:

Studiul ar urma să aibă următoarea structură:

  1. Evoluția investițiilor străine directe în R. Moldova;
  2. Percepția investitorilor străini privind impedimentele existente în atragerea investițiilor străine directe în Republica Moldova;
  3. Dificultăți și deficiențe instituționale și legislative care afectează activitatea instituțiilor responsabile de atragerea investițiilor străine directe în Moldova: Ministerul Economiei; MIEPO;
  4. Dificultăți și deficiențe instituționale și legislative care afectează activitatea zonelor antreprenorialului liber (Zonele Economice Libere) și a parcurilor industriale;
  5. Concluzii;
  6. Recomandări.

În acest context, APE invită experții societății civile să expedieze propunerile lor la adresa e-mailoffice@ape.mdsau pe adresa poștală str. Sciusev 64, Chisinau, MD -2012,până la18 decembrie 2014.

Ofertele ar urma să conțină CV-ul expertului, conceptul analizei, perioada de realizare și remunerarea solicitată.

Materialele analitice vor fi realizatecu suportul Fundației Est-Europene, din resursele acordate deGuvernul Suedieiprin intermediulAgenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională(Sida) șiMinisterul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

Chișinău, 12 decembrie 2014