APE susține consolidarea capacităților instituționale în domeniul nediscriminării. INFO Prim Neo, 16.09.2015.

88

Asociația pentru Politică Externă (APE), în parteneriat cu Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității, își propune să sprijine angajații Ministerului Afacerilor Interne și ai subdiviziunilor sale în implementarea standardelor pe care le prevede Legea privind asigurarea egalității. În cadrul unui proiect de asistență, APE și consiliul au început să organizeze seminare în mai multe raioane ale țării cu scopul de a asista angajații MAI în pregătirea lor pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin în domeniul prevenirii și eliminării discriminării și asigurării egalității.

Victor Chirilă, directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, a declarat în cadrul unui club de presă APE, desfășurat la IPN, că societatea civilă trebuie să joace un rol important în implementarea unor legi cruciale pentru țara noastră, care, din păcate, multe se aprobă în Parlament, dar puține se implementează sau se implementează superficial. „Astăzi vorbim despre Legea cu privire la asigurarea egalității, care a fost aprobată în 2012 ca urmare a unor discuții foarte aprinse, în mare parte superficiale. Au fost manipulări, exagerări din partea unor forțe sociale și politice, dar până la urmă această lege importantă pentru țara noastră a fost aprobată. Acum vorbim despre implementarea legii, care urmează să aducă schimbări calitative, atât în cadrul instituțiilor publice centrale și locale, cât și în mentalitatea și comportamentul societății”, a notat Victor Chirilă.

Ion Schidu, expert APE, a menționat că pe parcursul seminarelor organizate până acum, participanții au manifestat interes pentru aspecte legale, metode de a evita discriminarea, precizări cu referire la formele de discriminare, dar și grupurile de risc. Expertul a menționat că angajații MAI sunt cei care urmează să aplice această lege, dar totodată, aceștia sunt interesați să cunoască mai multe despre lege, inclusiv din postura de beneficiari ai prevederilor.

Ian Feldman de la consiliul pentru prevenirea discriminării a menționat că anterior au fost organizate seminare și cursuri de instruire în domeniul prevenirii și eliminării discriminării pentru membrii consiliilor raionale, angajații subdiviziunilor consiliilor raionale, ai primăriilor raionale și sătești, precum și pentru reprezentanții societății civile și mass-media din centrele raionale. „Legea prevede că noi trebui să prevenim discriminarea, să creăm politici, să promovăm egalitatea în Republica Moldova”, a mai spus Ian Feldman.

Proiectul este susținut cu un grant oferit de Departamentul de stat al SUA.