Principala prioritate a noii Politici Europene de Vecinătate va fi stabilizarea ţărilor din regiune

144

Noua Politică Europeană de Vecinătate, care a fost prezentată în luna noiembrie Parlamentului European, va avea drept prioritate principală stabilizarea ţărilor din regiune. De asemenea, aceasta va avea drept devize diferenţierea şi responsabilitatea reciprocă sporită a ţărilor partenere. Elementele esenţiale ale noii Politici de Vecinătate au fost prezentată de directorul Asociaţiei pentru Politică Externă (APE), Victor Chirilă, şi directorul de programe al APE, Victoria Bucătaru în cadrul unei conferinţe de presă la IPN.

Pe parcursul anului 2014 s-au întreprins mai multe acţiuni de revizuire a politicii Europene de Vecinătate, care, în final, s-a încheiat cu o consultare publică care a reunit peste 250 de contribuţii din partea statelor membre ale UE, ale organizaţiilor internaţionale şi partenerilor sociali. Potrivit directorului APE, necesitatea revizuirii Politicii de Vecinătate a fost determinată de conştientizarea faptului că UE nu poate rezolva singură numeroasele probleme cu care se confruntă ţările partenere. „UE a înţeles că este nevoie ca statele partenere să contribuie în mod egal şi responsabil la schimbări. De aceea, UE a decis să aducă mai mult pragmatism în această Politică Europeană de Vecinătate, inclusiv în Parteneriatul Estic”, a afirmat Victor Chirilă.

Scopul noii Politici este de a propune modalităţi prin care UE şi vecinii săi să poată construi parteneriate mai eficiente în spaţiul de vecinătate. „De asemenea, drept obiectiv prioritar este stabilizarea regiunii, inclusiv a Parteneriatului Estic. În viziunea UE, stabilizarea nu se axează doar pe dimensiunea de securitate regională, dar aceasta va viza mai multe sectoare, unde se regăsesc principalele surse de instabilitate şi radicalizare – sărăcia, inegalitatea, sentimentul de nedreptate, corupţia”, a continuat Victor Chirilă.

Printre elementele principale ale noii Politici Europene de Vecinătate sunt diferenţierea şi responsabilitatea reciprocă, crearea unui sistem judiciar independent, transparent şi imparţial. Noua Politică prevede că UE va intensifica cooperarea cu actorii civili, economici şi sociali, cu autorităţile ţărilor partenere care se ocupă de aspectele legate de securitate şi combaterea terorismului.

De asemenea, noua Politică Europeană de Vecinătate prevede că UE va explora noi alternative de a promova integrarea şi relaţiile comerciale şi de investiţii. „Cooperarea economică rămâne a fi una dintre domeniile relevante ale noului concept al Politicii şi aici se va ţine cont de aspiraţiile pe care le au statele partenere în ceea ce priveşte cooperarea cu UE. De asemenea, UE intenţionează să dezvolte parteneriate intersectoriale pentru a sprijini creşterea economică a statelor din vecinătate. Astfel, se doreşte crearea legăturilor mai strânse între domeniul public şi cel privat”, a declarat directorul de programe al APE, Victoria Bucătaru.

Potrivit Victoriei Bucătaru, UE îşi propune să extindă reţeaua transeuropeană de transport TEN-T pentru a promova investiţiile necesare în această reţea extinsă.

Revizuirea Politicii Europene de Vecinătate a fost propusă de preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker şi cerută de statele membre ale UE.