Comunicat de Presă: Politica UE de Securitate și Apărare Comună (PSAC): implicații pentru Republica Moldova

164

Pe data de 5 Mai, 2017 Asociația Obștească “Asociația pentru Politică Externă” a organizat o masă rotundă în cadrul programului de fellowship Think Thank Young Professional Development Program. Cercetătorul Danu Marin din cadrul APE a prezentat concluziile preliminare al studiul său de politici publice intitulat “Politica UE de Securitate și Apărare Comună (PSAC): implicații pentru Republica Moldova”. La această masă rotundă au participat experții din cadrul Ministerului Apărării, Ministerul de Interne, Cancelaria de Stat, Comisia Parlamentară Securitate și Ordine Publică, societatea civilă și mediul academic.

În cadrul mesei rotunde au fost prezentate următoarele concluzii prealabile a studiului de politici publice:

  • Parteneriatul RM-EU se axează preponderent pe aspecte de dezvoltare și mai puțin pe cele de securitate și apărare. Cu toate acestea, de la semnarea Acordului de Asociere, cooperarea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană în domeniul securității s-a îmbunătățit calitativ. La momentul actual însă mai există loc pentru aprofundare a acestei cooperări.
  • Prima fereastră de oportunitate în acest sens derivă din inițiativele prezentate în Strategia Globală de Securitate și Planul de Implementare pentru Securitate și Apărarea. Strategia și planul de implementare au stabilit obiectivul de a dezvolta reziliența în țările partenere, printre care se regăsește și Republica Moldova.
  • O altă oportunitate de cooperare RM-UE in domeniul securității este reforma sectorului de securitate în Republica Moldova. Proiectele Strategiei Securității Naționale și Strategia Națională de Apărare prevăd că Republica Moldova își va aprofunda parteneriatul cu Uniunea Europeană și își va lărgi participarea în misiunile UE de gestionare a crizelor.

După prezentare a urmat o sesiune de dezbateri cu experții invitați. Unde sa discutat despre evoluțiile de securitate din Republica Moldova și noi oportunități de cooperare cu Uniunea Europeană în domeniul securității și apărării.

În discuții a fost abordată tema îmbunătățirii contribuției Republicii Moldova la misiunile și operațiile internaționale conduse de Uniunea Europeană și perspective de lansare a misiunii PSAC în Republica Moldova. De asemenea experții au analizat evoluțiile de securitate din Uniunea Europeană și Parteneriatul Estic, precum și procesul de reformă a sectorului de securitate din Republica Moldova și oportunitățile care le oferă acesta pentru aprofundarea parteneriatului cu Uniunea Europeană.

Opiniile exprimate pe parcursul evenimentului aparțin expertului și nu reflectă neapărat opinia donatorului.