Prezentarea raportului “Cooperarea dintre societatea civilă și sectorul public: probleme și soluții”

96

Proiect realizat în comun cu Institutul de Studii de Securitate din Praga (Republica Cehă), Centrul Internațional de Apărare și Securitate (Estonia), Info-centrul de Criza din Kharkiv (Ucraina) și Fundația Georgiană pentru Studii Strategice și Internaționale (Georgia).

Studiul descrie experiența societății civile din Moldova, Georgia și Ucraina în dezvoltarea rezilienței naționale care combină pe de o parte dimensiunea de dezvoltare și democratizare, iar pe de altă parte dimensiune de securitate și apărare.

Un element cheie în acest sens este parteneriatul dintre autoritățile publice și societatea civilă, care este deosebit de important pe timp de criză când este necesară mobilizarea resurselor și coordonarea comună a acțiunilor.

Raportul constată ca deși în țările Parteneriatului Estic există cazuri reușite de cooperare, societatea civilă de cele mai dese ori se află în opoziție cu guvernarea, fie din lipsa de încredere sau ineficienței procesului de consultare.

În acest scop, este nevoie de îmbunătățirea transparenței instituționale, implicarea activă a societății civile în procesul de luare a deciziilor și crearea parteneriatelor strategice între instituțiile publice și ONG-urile de profil.

Articolul poate fi accesat în întregime la adresa: http://www.pssi.cz/special-projects/cooperation-between-civil-society-and-governments-eap