Atelieru de lucru: Media-Femeile, Pacea și Securitatea, 15-17 august, 2018.

154

În perioada 15-17 august, curent, s-a desfășurat un atelier de lucru, dedicat implementării Planului național de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate ONU privind Femeile, Pacea și Securitatea, care a avut loc în Republica Moldova. Evenimentul a avut loc cu suportul Global Nertwork of Women Peacebuilders (GNWP), Austrian Development Agency (ADA) în parteneriat cu Biroul Politici de Reintegrare, Asociația pentru Politica Externă (APE) și Gender Centru.

Scopul atelierului a fost familiarizarea reprezentanților mass-media, din diferite regiuni ale Republicii Moldova și a comunicatorilor din cadrul instituțiilor publice, cu aspectele legate de implementarea Rezoluției 1325, și anume, accentuarea corectă în conținutul mediatiac a  aspectelor de gen și implicarea femeilor în procesele de pace și securitate.

Amintim faptul că Rezoluția 1325 a fost adoptată unanim în anul 2000 și este primul document cadru internațional care evidențiază impactul conflictelor  asupra femeilor, precum și rolul acestora în menținerea și asigurarea păcii și securității. Rezoluția are un caracter obligatoriu pentru toate statele membre ale ONU, fără necesitatea de a fi rectificată suplimentar.