Lansarea platformei online dedicată agendei femei, pacea și securitatea “Femeia de azi Pacea de mâine! Dialog-Siguranță-Progres”

271

La 25 aprilie 2019, Asociația pentru Politica Externă a lansat oficial platforma online de facebook intitulată: “Femeia de azi Pacea de mâine! Dialog-Siguranță-Progres” (accesează link https://www.facebook.com/FemeiaDeAziPaceaDeMaine/) pentru a facilita implementarea Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate a ONU în Republica Moldova. Evenimentul a întrunit reprezentanți ai misiunilor diplomatice și organizațiilor internaționale acreditate la Chișinău, instituțiilor publice, precum și societatea civilă, experți, mediul academic, dar și mass-media.

Scopul evenimentului a fost prezentarea platformei online publicului larg, fiind prima sursă de acest fel în Republica Moldova care susține și promovează femeile în domeniul apărării și securității. De asemenea, s-a propus ca platforma respectivă să devină o resursă importantă pentru toate părțile interesate (organizațiile guvernamentale și nonguvernamentale, comunitatea diplomatică și comunitatea de experți naționali și internaționali) să împărtășească mesaje și opinii în vederea sensibilizării și mobilizării societății moldovenești întru implementarea Rezoluției ONU 1325 privind femei, pacea și securitatea în Republica Moldova. În acest fel, vom putea contribui la înțelegerea corespunzătoare a rolului femeilor în prevenirea conflictelor și eforturile post-conflictuale, în procesele de negocieri, precum și să susținem femeile din Moldova care asigură pacea de astăzi.

De remarcat, că inițiativa de a crea această pagină online a avut loc în contextul realizării proiectului regional ”Strategiile Locală, Națională și Regională pentru îmbunătățirea implementării Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU în Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova și Ucraina”. Proiectul a fost dezvoltat de Global Network of Women Peacebuilders cu suportul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare (ADA), iar APE împreună cu Gender-Centru au fost implicați în calitate de parteneri locali.

În context, Directoarea executivă a APE, Victoria Bucătaru a evidențiat trei aspecte definitorii ale platformei online nou lansată, și anume: de a promova femeile din domeniul de apărare și securitate, care sunt mai puțin cunoscute societății moldovenești; de a implica comunitatea internațională în susținerea agendei femei, pacea și securitatea; inclusiv de a sensibiliza și schimba percepția cetățenilor moldoveni față de rolul femeii – de la victime la agenți ai schimbării.

Alexander Karner, Șeful Biroului de Coordonare Tehnică a Austrian Development Agency/ Agenția Austriacă pentru Dezvoltare la Chișinău

Șeful Oficiului ADA de la Chișinău, Alexander KARNER a subliniat faptul că Agenția Austriacă deja, de mult timp susține agenda femei, pacea și securitatea la diferite niveluri, conducându-se după principiul ”Nimeni să nu fie lăsat în urmă” (”Leave no one behind”). De asemenea, oficialul consideră că platforma nou creată va facilita procesul de abordare a diferitor probleme în curs de soluționare, de a comunica obstacolele, dar și oportunitățile nu doar autorităților publice locale, ci și ONG-lor, liderilor de opinie și jurnaliștilor.

Martin McDOWELL, Chargé d’Affaires, U.S. Embassy Moldova

”Nu este doar o chestiune legată de femei, este o chestiune a securității naționale, este o chestiune de investiție”, un asemenea mesaj a fost enunțat de către Șeful adjunct al Ambasadei SUA la Chișinău, Chargé d’Affaires, Martin McDOWELL în contextul lansării platformei date. Diplomatul american a remarcat că potrivit statisticilor implicarea femeilor în toate sferele vieții: familie, gestionarea situațiilor și crizelor de conflict, participarea acestora în procese de luare a deciziilor etc. demonstrează că se descurcă mai bine și sunt mai stabile. De asemenea, oficialul a subliniat că SUA recunoaște și susține agenda femei, pacea și securitatea oriunde în lume, inclusiv în Republica Moldova, reiterând suportul Statelor Unite în acest sens.

Ulziisuren JAMSRAN, Reprezentanta de ţară, UN Women Moldova

Cu un mesaj de susținere a platformei a venit și din partea Reprezentantei de țară a UN Women în Moldova, Ulziisuren JAMSRAN, care a ținut să sublinieze importanța acestui instrument creat de APE pentru a sensibiliza opinia publică și populația moldovenească privind conștientizarea rolului femeii în securitate. Astfel, dna Jamsran a reiterat angajamentul asumat de oficiul UN Women în Moldova în ceea ce privește implicarea, dar și beneficierea de pe urma activizării acestei platforme online.

Aurelia BARBĂROȘ, Șefa Secție politici de reintegrare, Biroul politici de reintegrare

Șefa Secției politici de reintegrare a Biroului politici pentru reintegrare, Aurelia BARBAROȘ a menționat importanţa consolidării eforturilor actorilor implicați în implementarea Rezoluției 1325 în Republica Moldova, precum și eficientarea oportunităţilor de cooperare în vederea atingerii acţiunilor propuse, astfel exprimând deplina deschidere şi suportul necesar al Guvernului.

Colonel Mariana GRAMA, Șefa Direcția cooperare internațională, Ministerul Apărării al Republicii Moldova

Un mesaj absolut inspirațional dedicat agendei femei, pacea și securitatea a fost prezentat de către prima femeie colonel din cadrul Ministerului Apărării al Republicii Moldova, Șefa Direcției cooperare internațională, Colonel Mariana GRAMA, care a salutat lansarea platformei online ”Femeia de azi Pacea de mâine! Dialog-Siguranță-Progres”. Astfel, exprimându-și speranța că această pagină online va contribui la implementarea Rezoluției 1325, devenind o platformă de cooperare în actualul mediu de Securitate, la fel, o sursă digitală de a publica și disemina diverse studii și articole relevante pe acest subiect, istorii de success a femeilor din sectorul de apărare și securitate, contribuind la consolidarea încrederii femeilor în propriile forțe.

În final, distinșii oaspeți și participanți au fost invitați să vină cu propriul aport în fortificarea acestui intrument online de comunicare și sensibilizare a societății din Republica Moldova privind percepția corectă a rolului femeii în sectorul de apărare și securitate, fiind identificate ca promotori și agenți a păcii și securității.