Masa rotundă: “Fenomenul politicii hibride în regiunea Europei de Est: securitatea informațională din perspectivă mediatică în Republica Moldova și Ucraina”

371

“Fenomenul politicii hibride în regiunea Europei de Est: securitatea informațională din perspectivă mediatică în Republica Moldova și Ucraina”, acesta fiind subiectul principal abordat în cadrul mesei rotunde, de astăzi, 31 mai curent, oragnizată de către Asociația pentru Politica Externă (APE), cu suportul Institute for War & Peace Reporting (IWPR).

La eveniment au participat experți și reprezentanți ai societății civile, mass-media, inclusiv din partea instituțiilor publice de stat, printre care Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerul Apărării, Serviciul de Informații și Securitate, Consiliul Audiovizualului etc. De asemenea, masa rotundă a întrunit mediul academic național, precum și reprezentanți ai comunității diplomatice și ai donatorilor străini pentru Republica Moldova.

Directorul de programe din cadrul IWPR, Beka Bajelidze a ținut să specifice că statele din Parteneriatul Estic au nevoie de o îmbunătățire a gradului de înțelegere a amenințărilor hibride, inclusiv pentru a depăși anumite bariere informaționale la nivel regional, chiar și în bazinul Mării Negre, de ex. în Georgia este foarte bine cunoscută criza informațională.

Victoria Bucataru, Directoarea Executiva APE
Beka Bajelidze, Director de programe pe Caucaz, IWPR

Pe parcursul celor două sesiuni, experții au subliniat importanța perceperii corecte a conceptelor privind amenințările hibride, propagandei și știrilor false, dar și necesitatea stringentă de a avea o viziune comună internă asupra acestui fenomen, care vulnerabilizează securitatea Republicii Moldova. Vorbitorii au subliniat faptul că este necesară adaptarea societății, autorităților publice și a mediului mediatic la noile amenințări hibride, luându-se în considerare ultimele evoluții geopolitice în regiune. Totodată, a fost menționat rolul implicării active a Republicii Moldova în programele de cooperare internațională privind comunicarea strategică, dezvoltate de actori precum UE, NATO etc. În același timp, subliniindu-se importanța de a prelua bunele practici în contracarea fenomenlui de propagandă și amenințări hibride.

 

Pentru aceasta trebuie de consolidat capacitățile instituțiilor de stat, mass-media, a societății civile, dezvoltarea unei cooperări interne între toți actorii relevanți. În aceeași ordine de idei, reprezentantul Ministerului Apărării a relevat faptul că în vederea contracarării fenomenului de amenințări hibride este nevoie de sporirea capacității de apărare cibernetică, comunicarea cu societatea civilă. O metodă de combatere acestui fenomen a fost evidențiată inclusiv de reprezentatul SIS, în particular, crearea unui centru de analitico-informațională specializată în amenințări hibride.

Natalia Stercul, Directoare de programe APE

Reprezentanții organizațiilor media au menționat despre anumite provocări legate de combaterea știrilor false, educația mediatică în rândul cetățenilor, principalilor consumatori de produse media, dar și consolidarea unei cooperări între instituțiile publice și mass-media pentru a eficientiza această luptă împotriva amenințărilor hibride.

La finalul conferinței, experții și participanții au decis formularea unor recomandări pe acest subiect, care ulterior vor fi publicate.