În data de 16 februarie a avut loc conferința din cadrul proiectul BREN, intitulată „Problemele actuale ale gestionării crizei refugiaților în Republica Moldova și soluții cheie pentru reziliența țării”.
În cadrul a două paneluri, Natalia Stercul și Sorin Șclearuc (Asociația pentru Politica Externă APE), împreună cu partenerii de proiect, Vitalie Guțu și Irina Tabaranu (Zona de Securitate), Igor Guseinov și Valentina Caledji-Poghirc (Centrul European „Pro-Europa” din Comrat), Dumitru Pelin și Gheorghe Dolință (Nord News), au prezentat principalele probleme și recomandări cu privire la managementul crizei refugiaților ucraineni din întregul teritoriu al Republicii Moldova. Pe lângă procesele la nivel de stat, panelurile de discuții au scos în evidență și detalii care țin de situația refugiaților din zona de nord a țării, UTA Găgăuzia, Zona de Securitate și regiunea transnistreană. Participanții evenimentului au pus abordat diverse aspecte de conlucrare între instituțiile de stat și organizațiile societății civile în vederea instituirii unor mecanisme durabile care ar facilita gestionarea fluxurilor de refugiați ucraineni.
Conferința a reunit reprezentanți ai instituțiilor de stat – Aparatul Președintelui Republicii Moldova, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Biroul Politici de Reintegrare, Poliția de Frontieră, Agenția Relații Interetnice, Agenția pentru Știință și Memorie Militară; ai societății civile – Institutul pentru Raportare de Război și Pace, Moldova pentru Pace, Asociația Obștească „Laolaltă”, IDIS Viitorul, Platforma pentru Inițiative de Securitate și Apărare, Gender Centru; cercetători din mediul academic – Universitatea de Stat din Moldova ș.a.Asociația pentru Politica Externă (APE) aduce mulțumiri tuturor participanților și vă invită și la următoarele evenimente ale APE!
Acest eveniment a fost realizat în cadrul proiectului „Contribuția societății civile la combaterea noilor amenințări hibride ca răspuns la afluxul de refugiați: abordarea rezilienței active a Republicii Moldova” implementat de către APE în parteneriat cu Nord News, Centrul European „Pro-Europa” din Comrat și Zona de Securitate, finanțat printr-un grant al Institutului pentru Raportare despre Război și Pace (IWPR) cu suportul Guvernului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.