Monitorul Politicii de Securitate și Apărare a Republicii Moldova (RO/RU), Februarie 2024

137

Asociația pentru Politica Externă (APE) lansează cea de-a șaptea ediție a monitorului lunar al politicii de securitate și apărare a Republicii Moldova. Ediția din această lună cuprinde principalele dinamici și tendințe în materie de securitate națională din diferite regiuni ale țării. Experții implicați în elaborarea materialului au scos în evidență cele mai stringente riscuri de securitate pentru perioada curentă, precum și au venit cu prognoze ale posibilelor evoluții viitoare. Monitorul este însoțit de un infografic ce reflectă dinamicile de securitate ale lunii februarie 2024.

Monitorul este elaborat în cadrul proiectului „Consolidarea angajamentului societății civile în protecția securității naționale sub noile amenințări hibride” implementat de către APE în parteneriat cu Nord News, Centrul European „Pro-Europa” din Comrat și Zona de Securitate, finanțat printr-un grant al Institutului pentru Raportare despre Război și Pace (IWPR) cu suportul Biroului pentru Afaceri Externe, Commonwealth și Dezvoltare al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (FCDO). Opiniile, constatările și concluziile prezentate în acest monitor aparțin autorilor și nu reflectă neapărat cele ale IWPR sau ale Guvernului Regatului Unit.

Monitor de Securitate RO

Download: http://www.ape.md/wp-content/uploads/2024/02/Monitor-de-Securitate-RO.pdf

INFOGRAFIC –  Dinamica Securității Naționale a Republicii Moldova

infografica RO

Download: http://www.ape.md/wp-content/uploads/2024/02/infografica-RO.pdf