24 februarie 2022 – un moment de cotitură pentru ordinea globală. Agresiunea Federației împotriva Ucrainei a declanșat un șoc ce comportă ecouri resimțite în toate colțurile lumii. De-a lungul a celor 730 de zile, realitatea s-a transformat radical, forțând o reconfigurare și o regândire a sistemelor la scară locală, regională, națională și internațională. Războiul a declanșat o serie de crize interconectate, afectând radical securitatea, economia, energia și societatea. Criza energetică a dus la creșterea prețurilor la resurse esențiale, provocând schimbări în paradigma costului vieții. Securitatea a devenit o prioritate majoră, fiind reevaluate strategiile de apărare și consolidată cooperarea militară. Economia globală a suferit, și ea, un o schimbare semnificativă, marcată de perturbări ale lanțurilor valorice din punct de vedere financiar și economic. Pe plan social, războiul a generat o criză umanitară de proporții, cu milioane de oameni strămutați și afectați de traume psihologice. Actorii politici, economici și sociali au fost nevoiți să se adapteze rapid la o realitate definită de război. S-au identificat anumite soluții pe termen scurt și mediu pentru a face față provocărilor generate de războiul ruso-ucrainean, de la sprijinul umanitar pentru refugiați la diversificarea surselor de energie și consolidarea capacităților de apărare.

În contextul războiului din Ucraina, vulnerabilitățile de securitate și de dezinformare au fost perpetuate și mai mult. Analiza noastră se va axa din această perspectivă pe teritoriul Republicii Moldova. Dezinformarea și propaganda rusească s-au proliferat în arealul regional și cel moldovenesc, având ca scop destabilizarea țării și crearea de tensiuni interne. În studiul nostru ne vom axa la câteva elemente definitorii, care se află în perimetrul Zonei de Securitate și în regiunea transnistreană. Pentru a înțelege și mai bine cum sunt amplasate localitățile din Zona de Securitate propunem o hartă interactivă pe care o puteți accesa pe platofrma media: zonadesecuritate.md. Trebuie să specificăm că, Zona de Securitate, creată în 1992, a devenit o zonă sensibilă, cu risc sporit de escaladare a conflictului. Prezența trupelor rusești în regiunea transnistreană și lipsa de control al autorităților constituționale moldovenești în această zonă amplifică vulnerabilitatea. Per ansamblu, teritoriul Republicii Moldova devine ținta campaniilor de dezinformare și propagandă rusească care au ca scop:

  • subminarea încrederii în instituțiile democratice;
  • alimentarea sentimentului de diviziune socială;
  • promovarea ideilor separatiste;
  • crearea unei atmosfere de frică și incertitudine;
  • polarizarea societății moldovenești;
  • creșterea neîncrederii în instituțiile mass-media;
  • dificultăți în combaterea discursului de ură;
  • slăbirea capacității de apărare a țării.

Acest studiu politico-analitic a fost elaborat în cadrul proiectului „Consolidarea angajamentului societății civile în protecția securității naționale sub noile amenințări hibride” implementat de către APE în parteneriat cu Nord News, Centrul European „Pro-Europa” din Comrat și Zona de Securitate, finanțat printr-un grant al Institutului pentru Raportare despre Război și Pace (IWPR) cu suportul Biroului pentru Afaceri Externe, Commonwealth și Dezvoltare al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (FCDO). Opiniile, constatările și concluziile prezentate în acest studiu aparțin autorului și nu reflectă neapărat cele ale IWPR sau ale Guvernului Regatului Unit.

POLICYBrief Zona de Securitate_REDACTAT

Download: http://www.ape.md/wp-content/uploads/2024/03/POLICYBrief-Zona-de-Securitate_REDACTAT.pdf