Masa rotundă: Economia de piață și politicile de concurență. 05.12.2012.

96

Pe 5 decembrie 2012 Asociația pentru politică Externă în parteneriat cu Centrul Român pentru Politici Europene a organizat masa rotundă cu titlul: Economia de piață și politicile de concurență.

Tematica supusă dezbaterii in timpul mesei rotunde din data de 5 decembrie s-a axat pe colaborarea dintre R. Moldova și România în domeniul politicilor de concurență luând în considerarea finalizarea recentă a proiectului de twinning in domeniul concurenței și ajutorului de stat, precum și desfășurarea negocierilor privind zona de liber schimb. La eveniment au participat drept invitați dl Bogdan Chirițoiu, Președintele Concurenței din România, Viorica Cărare, Președintele Consiliului Concurenței din Republica Moldova și Ambasadorul României în Republica Moldova. De asemenea, la dezbateri au luat parte reprezentanți ai Ministerului de Externe și Integrării Europene, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Banca Națională a Moldovei, Asociația Băncilor din Moldova și ai Institutul de Economie, Finanțe și Statistică.

Această masă rotundă a reprezentat cel de-al doilea eveniment din cadrul proiectului „Contribuții la parteneriatul pentru dezvoltare dintre România și Republica Moldova”, proiect susținut de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare și Ministerul Afacerilor Externe a României (unitatea Asistență pentru Dezvoltare). Ideea proiectului este de a supune dezbaterii subiecte de importanță majoră pentru parcursul european al R. Moldova precum și de a identifica posibile proiecte comune, idei inovative și soluții ce ar fortifica rolul României ca partener de bază al R. Moldova în procesul de europenizare.

În urma dezbaterilor Asociația pentru Politica Externă din Chișinău și Centrul Român de Politici Europene din București vor elabora un raport cu privire la consecințele adoptării acquis-ului comunitar privind politicile de concurență asupra economiei Republicii Moldova.