Evoluția politicii externe a Republicii Moldova analizată de cinci experți la un eveniment organizat cu suportul Fundației Konrad Adenauer

354

La data de 3 decembrie curent a avut loc evenimentul de lansare a studiului “Sinteză analitică privind evoluția politicii externe a Republicii Moldova în perioada 2009-2019”. Studiul a fost posibil de realizat în cadrul proiectului “Cartea albă a politicii externe a Moldovei – Evoluția politicii externe a Republicii Moldova 2009-2019”, finanțat de Fundația Konrad Adenauer și implementat de Asociația pentru Politica Externă din Moldova.

Acest studiu reprezintă o sinteză analitică a celor mai importante evenimente politice la nivel național și internațional, din 2009 până-n prezent, și care au avut impact direct asupra dezvoltării relațiilor bilaterale și multilaterale a Republicii Moldova în raport cu actorii politici regionali și globali.

Studiul a fost elaborat și ulterior prezentat de următorii experți:

Ion Tăbîrță, Expert în politică la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale “Viitorul” (relațiile cu România  și cooperarea cu UE)

Natalia Stercul, politolog, Director de program APE, departamentul Studii Estice: Rusia și Ucraina (relațiile cu Ucraina, Rusia și statele CSI)

Octawian Milewski, Expert afiliat Institutului de Filosofie și Sociologie al Academiei Polone, corespondentul RFI România în Polonia (cooperarea cu statele grupului Visegrad, în special Polonia)

Mihai Popșoi, Vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova (relațiile cu SUA, ONU, Consiliul Europei și GUAM)

Victoria Roșa, Expert APE (politica regională și de securitate a Moldovei, cooperarea cu NATO)

Evenimentul a avut drept scop diseminarea rezultatelor studiilor centrate pe evoluția politicii externe a țării după schimbarea regimului de guvernare în 2009, a recentelor transformări politice, dar și evaluarea perspectivelor de dezvoltare a țării la nivel național și regional, în contextul noilor provocări și dinamici geopolitice.

La eveniment au fost prezenți reprezentanți ai corpului diplomatic, oficiali ai instituțiilor de stat, reprezentanți ai societății civile, precum și mass-media.

Mai multe informații despre studiu, precum și versiunea electronică a materialului (în limbile română, engleză și rusă) pot fi accesate pe pagina oficială a Asociației ape.md, precum și pe pagina de facebook https://www.facebook.com/ape.md/.

Informația și opiniile exprimate în acest material analitic aparțin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundației Konrad Adenauer.