Participarea la Conferința “România, Europa de Est și Sud-Est în Noua (Dez)Ordine Mondială”

199
Scopul acestei conferințe a urmărit să prezinte publicului o altfel de expertiză, și anume, a femeilor specializate în diverse domenii relevante. Astfel, evenimentul a întrunit reprezentantele mediului academic, cercetătoare, femei cu o experiență solidă în afaceri, sectorul guvernamental și think-tanks  din România, regiunea de Est și Sud Est a Europei, din UE, dar și din SUA. De asemenea, la conferință au participat reprezentanții corpului diplomatic, mass-media, instituțiilor de stat, mediul academic, experți inclusiv studenți.
Sursa foto: SNSPA
Lucrările conferinței s-au concentrat pe trei paneluri directorii și anume:
1. O nouă ordine internațională? Efectele actualelor schimbări globale asupra UE, Europei de Est și de Sud-Est
2. Uniunea Europeană și impactul reformelor sale asupra României, Estului  și Sud-Estului Europei
3. România într-un context regional în schimbare
Iar la final, au avut loc o masă rotundă intitulată ”Cum ar putea fi optimizată valorizarea expertizei femeilor în societățile noastre?”, invitând la o dezbatere constructivă și argumentată toți participanții conferinței.
La evenimentul respectiv a participat și Directorul executiv interimar, Ludmila Nofit. Aceasta a prezentat o succintă analiză despre ultimele evoluții la nivel internațional, european și regional, precum și impactul acestora asupra politicii externe a Republicii Moldova. Menționând faptul că statele lumii, în ziua de azi, trec printr-o perioadă incertă din cauza tensiunilor geopolitice dintre marile puteri, unde securitatea este subminată datorită  factorilor politici, economici și sociali, dna Nofit a subliniat că Republica Moldova nu este o excepție în ceea ce privește efectele acestor schimbări la nivel internațional și regional. Promovarea așa-numitei ”politici externe echilibrate” de către actuala conducere de la Chișinău, a demonstrat mai curând o lipsă de credibilitate în fața partenerilor săi strategici, iar lipsa unor rezultate concrete în domenii precum justiție, combaterea corupției, financiar-bancar pe de o parte, re-aducerea Moldovei în zona de influență a Rusiei, pe de altă parte, subminează și mai mult procesul de dezvoltare democratică a țării.
Sursa foto: SNSPA
În altă ordine de idei, participantele au abordat subiecte de actualitate cum ar fi rolul tehnologiilor informaționale – provocări și perspective, ascensiunea Chinei ca o putere economică globală sau un concurent politic european, reformele în cadrul UE și viitorul acesteia, România în contextul evoluțiilor politice, economice și sociale, mediul de securitate și amenințările hibride, integrarea statelor balcanice în comunitatea UE etc.
De remarcat faptul, că această conferință a fost organizată la inițiativa prof. univ. dr. Liliana Popescu, prorector SNSPA, care a menționat faptul că: “Vrem să atragem atenția asupra fenomenului sub-reprezentării femeilor în zona de expertiză care este luată în considerare în alcătuirea politicilor publice și în dezbaterile publice pe teme de politică internațională, mai ales în mass media. Am constatat de-a lungul ultimilor ani că femeile-expert nu prea sunt consultate pe teme de politică, de relații internaționale și de securitate națională.”
Sursa foto: SNSPA
prof. univ. dr. Liliana Popescu, prorector SNSPA