Proiectul ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova” anunță lansarea celui de-al doilea apel de propuneri de proiecte

272

La data de 12 martie 2020 Proiectul „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova” a lansat cel de-al doilea apel de propuneri de proiecte.

Termenul limită de prezentare a propunerilor de proiect este 15 aprilie 2020.

Prin intermediul Programului de granturi Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer, se oferă suport financiar organizațiilor societății civile (OSC-uri) regionale și locale de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, pentru susținerea activităților orientate spre promovarea principiilor bunei guvernări.

Obiectivul general al proiectului este să contribuie la dezvoltarea societății civile din Moldova, care promovează și monitorizează transparența și responsabilitatea instituțiilor publice. O atenție specială va fi acordată proiectelor ce au drept obiectiv monitorizarea procesului de implementare a Acordului de Asociere RM-UE. A se vedea Ghidul de solicitare a finanțării (apelul II)  pentru toate detaliile.

Eligibilitate

În cadrul apelului II de propuneri de proiecte sunt eligibile organizațiile societății civile înregistrate în Republica Moldova, ce își desfășoară activitatea în afara capitalei, or. Chișinău, și sunt direct responsabile de implementarea proiectului.

Beneficiarii de inițiative civice și granturi regionale în cadrul primului Apel de propuneri de proiecte sunt eligibili pentru participarea la al doilea apel în cazul în care demonstrează suficiente resurse (de timp, umane, capacitate instituțională etc.) pentru implementarea și raportarea unui proiect suplimentar.

Categorii de finanțări

Programul de grant include trei categorii de finanțări: granturi pentru inițiative civice (1.000 – 10.000 euro); granturi pentru proiecte regionale (10.001 – 30.000 euro) și granturi pentru proiecte naționale (30.001 – 60.000).

Durata proiectelor

 Durata finanțării proiectelor este de:

  • 6-12 luni pentru inițiative civice și proiecte regionale;

  • 12-16 luni pentru proiecte naționale.

Bugete disponibile

Suma totală disponibilă pentru cel de-al doilea apel de propuneri de proiecte este de circa 1 milion de euro, după cum urmează

  • inițiative civice – circa 40.000 euro;

  • proiecte regionale – circa 850.000 euro;

  • proiecte naționale – circa 160.000 euro.

Detalii despre procedura de selectare și depunere a dosarului le puteți găsi pe site-ul proiectului: www.dezvolt.md

Proiectul Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS), oferă în perioada anilor 2019-2021 granturi în valoare de circa 3 milioane de euro Organizațiilor Societății Civile, care își desfășoară activitatea în afara orașului Chișinău. Proiectul este implementat în parteneriat cu Centrul Analitic Independent ”Expert-Grup”, Asociația pentru Democrație Participativă ”ADEPT”, Asociația pentru Politică Externă și Asociația Obștească Centrul European Pro-Europa din Comrat.