Sesiuni de informare despre cum puteți beneficia de granturi în cadrul proiectului „Dezvoltarea Societății Civile la nivel local în Republica Moldova”

256

La data de 12 martie 2020, a fost lansat cel de-al doilea apel de propuneri de proiecte al programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”. Suma totală disponibilă pentru cel de-al doilea apel de propuneri de proiecte este de circa 1 milion de euro. Bugetele urmează a fi distribuite după cum urmează:

  1. inițiative civice – circa 40.000 euro;
  2. proiecte regionale – circa 850.000 euro;
  3. proiecte naționale – circa 160.000 euro.

Echipa proiectului a organizat 2 sesiuni de informare online în zilele de 23 aprilie (sesiune de informare în limba română) și 24 aprilie 2020 (sesiune de informare în limba rusă), pentru a oferi suport organizațiilor interesate în procesul de elaborare a dosarului.

Sesiunile online au fost urmărite de peste 30 mii de persoane, fiind transmise pe următoarele platforme:

  • pagina de facebook a proiectului Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova;
  • paginile de facebook ale partenerilor regionali: Centrul Analitic Independent Expert-Grup; Asociația pentru Democrație Participativă (ADEPT); Asociația pentru Politica Externă (APE); Centrul European Pro-Europa din Comrat;
  • dar și pe platforma www.privesc eu.

În cadrul sesiunilor de informare, potențialii beneficiari de granturi au fost informați privind modalitățile de elaborare și depunere a dosarului, bugetarea propunerilor de proiecte, criteriile de selectare a beneficiarilor. Totodată, au fost prezentate exemple de activități eligibile ce ar putea fi incluse în propunerile de proiecte, înaintate spre finanțare.

Persoanele interesate au putut oferi întrebări moderatorilor, în regim online, primind răspunsuri la ele chiar la sfârșitul prezentărilor oferite de către moderatori.

  1. Activități eligibile și neeligibile
  2. Exemple de proiecte conform principiului bunei guvernări
  3. Pregătirea dosarului electronic