„SPERANȚA” – Școala Tinerelor Femei Lidere de pe ambele maluri ale Nistrului 

Misiunea Şcolii „Speranţa” este de a crea o reţea de tinere lidere de pe ambele maluri ale râului Nistru şi de a le pregăti să î-şi asume un rol de conducere în domeniile politic, social şi economic ale Republicii Moldova. La finalul programului, participantele vor fi susţinute să promoveze reforme democratice şi să aducă schimbări pozitive în mediul lor de muncă şi în comunităţile locale.

Principalele obiective ale Şcolii „Speranţa” sunt să ofere participantelor cunoştinţe teoretice solide şi abilităţi practice în ceea ce priveşte valorile şi abilităţile de lider. Pe parcursul celor opt sesiuni de lucru, tinerele vor avea oportunitatea de a se familiariza cu conceptele de leadership şi de a-şi dezvolta abilităţi esenţiale, cum ar fi comunicarea eficientă, negocierea, rezilienţa în afaceri şi colaborarea în echipă, pentru a avansa pe plan profesional. Activităţile teoretice şi sesiunile practice vor implica atăt lucrul în echipă, cît și lucru individual, ldar şi dezvoltarea unor planuri individuale de creştere profesională.

Echipa de profesori este alcătuită din experți în domenii relevante, precum Alla Rosca, doctor habilitat în ştiinţe politice, Otilia Dandara, doctor habilitat în ştiinţe ale educaţiei, Natalia Stercul, doctor în ştiinţe politice, Ion Schidu, expert în drepturile omului, şi Aida Cotruţă, specialist în probleme familiale şi antreprenoriat.

La finalul programului, tinerele vor primi certificate de participare la Şcoala „Speranţa”.