sâmbătă, septembrie 30, 2023

Viorel Chivriga: Atragerea investițiilor străine directe în R. Moldova: analiza impedimentelor. APE/FEE.

Această publicație este realizată de Asociația pentru Politica Externă cu suportul Fundației Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (Sida) și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. Opiniile exprimate aparțin autorului și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundației Est-Europene, Guvernului Suediei, Sida sau al Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

Nicolae Dandiș: Rolul Administrației Publice Locale în procesul de Integrare Europeană a Republicii Moldova....

Calitatea și rezultatele oricărui proces depind, în cea mai mare parte, de corectitudinea stabilirii obiectivelor și de identificarea și delegarea corectă a responsabilităților și a angajamentelor, corelate cu metodele și resursele disponibile sau potențiale. Odată ce Republica Moldova - prin autoritățile reprezentative ale statului, mandatate de cetățeni în cadrul alegerilor parlamentare - și-a ales vectorul european de dezvoltare, este important să analizăm rolul principalilor actori implicați în acest parcurs de interes național. Astfel, în studiul de față, ne propunem să evidențiem rolul și locul autorităților administrației publice locale din Republica Moldova în procesul de apropiere, pe etape, de Uniunea Europeană - asociere, aderare și integrare graduală.

Victor Chirilă: Politica de Reintegrare a Republicii Moldova: Viziune, strategie, mijloace. APE/FES. 18.12.2013.

Publicația apare în cadrul proiectului Agenda de integrare europeană, realizat de Asociația pentru Politică Externă (APE) și Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).

Alexandru Cocîrță: Reforma Procuraturii Republicii Moldova. Obiective, activități, rezultate. APE/FES. 18.12.2013.

Publicația apare în cadrul proiectului Agenda de integrare europeană, realizat de Asociația pentru Politică Externă (APE) și Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).

Victor Munteanu: Reforma Ministerului de Interne. Obiective, activități, rezultate. APE/FES. 18.12.2013.

Publicația apare în cadrul proiectului Agenda de integrare europeană, realizat de Asociația pentru Politică Externă (APE) și Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).

Lina Grau: Anul 2013 și primii pași în domeniul combaterii discriminării în Republica Moldova....

Publicația apare în cadrul proiectului Agenda de integrare europeană, realizat de Asociația pentru Politică Externă (APE) și Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).

Victoria Bucataru: Liberalizarea regimului de vize cu UE. Progrese, provocări, perspective. APE/FES. 18.12.2013.

Publicația apare în cadrul proiectului Agenda de integrare europeană, realizat de Asociația pentru Politică Externă (APE) și Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).

Securitatea energetică a Republicii Moldova. Rolul energiei regenerabile și al eficienței energetice. APE/FES. 18.12.2013.

Publicația apare în cadrul proiectului Agenda de integrare europeană, realizat de Asociația pentru Politică Externă (APE) și Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).

Cristian Ghinea, Amanda Paul, Victor Chirilă: După faptă și răsplată. Cum poate susține UE...

Acest Policy Brief apare în cadrul proiectului ”EU-Moldova Think Tank Dialogue” care reunește furnizorii de expertiză și think-tank-urile europene interesate de spațiul geopolitic al Parteneriatului Estic în jurul subiectului integrării Republicii Moldova. Consorțiul de proiect (Centrul Român de Politici Europene, European Policy Center și Bruxelles și Asociația de Politică Externă și Chișinău) va analiza evoluțiile din relația UE - Republlica Moldova, ca urmare a deciziilor politice luate în cadrul Summit-ului Parteneriatului Estic din toamna lui 2013. Proiectul este finanțat de Unitatea Asistență Oficială pentru Dezvoltare a Ministerului Afacerilor Externe în parteneriat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și Biroul Regional din Bratislava.

Bune practici în relațiile dintre România și Republica Moldova. Modele de parteneriat. Policy Memo...

Acest raport apare în contextul proiectului ”Contribuții la parteneriatul pentru dezvoltare dintre România și Republica Moldova”, implementat de Asociația pentru Politica Externă de la Chișinău și Centrul Român pentru Politici Europene de la București, co-finanțat de United States Agency for International Development și Unitatea Asistență pentru Dezvoltare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al României.

Viorel Chivriga: Contribuții la Parteneriatul pentru Dezvoltare dintre România și Republica Moldova: Economia de...

Acest raport apare în contextul proiectului ”Contribuții la parteneriatul pentru dezvoltare dintre România și Republica Moldova”, implementat de Asociația pentru Politica Externă de la Chișinău și Centrul Român pentru Politici Europene de la București, co-finanțat de United States Agency for International Development și Unitatea Asistență pentru Dezvoltare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al României. O parte din concluziile și recomandările formulate s-au născut în cadrul mesei rotunde ”Economia de Piață și Libera Competiție”, organizată la Chișinău, la 5 decembrie 2012, în cadrul căreia au avut loc dezbateri cu experți independenți și reprezentanții Consiliilor pentru concurență din România și Republica Moldova.

Victoria Bucătaru: Comunicarea strategică – mecanism eficient de promovare a vectorului european al Republicii...

Problema fundamentală care influențează perceperea eronată a beneficiilor și dezavantajelor procesului de integrare europeană rezidă în lipsa unei politici coerente, consistente și continue de informare și comunicare cu cetățenii Republicii Moldova privind procesul de integrare europeană și dezvoltarea relațiilor Republicii Moldova cu UE. Conform aceluiași Barometru de Opinie Publică din noiembrie 2012 observăm că cetățenii Republicii Moldova asociază integrarea europeană cu regim de vize liberalizat, locuri de muncă și creșterea nivelului de trai. Explicația este evidentă, pe parcursul ultimilor 2 ani s-a vorbit mult despre Implementarea Planului de Acțiuni privind Liberalizarea Regimului de Vize astfel încât s-ar crede că aici se limitează colaborarea bilaterală dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.

Alexandru Baltag, Impactul aderării Republicii Moldova la Comunitatea Energetică Europeană asupra securității sectorului energetic...

Asociația pentru Politică Externă, împreună cu Friedrich-Ebert-Stiftung, vă propune un studiu privind Impactul aderării Republicii Moldova la Comunitatea Energetică Europeană asupra securității sectorului energetic autohton, elaborat în cadrul proiectului ”Sinteze și Dezbateri de Politică Externă și Integrare Europeană”. Studiul a fost realizat de catre Alexandru Baltag, expert în domeniul securității energetice.